Avisa utan att skada naturen – använd CMA

Det miljövänliga alternativet till vägsalt

Home  /  Applikationer  /  Vinterunderhåll

ICE & DUST-AWAY är den enda miljömärkta avisningsprodukten på marknaden för vinterunderhåll idag.

Varje vinter sprids flera miljoner ton salt ut på vägarna i syfte att avisa dem. Mycket av saltet hamnar till slut i diket och andra grönområden längst vägarna, där det skadar träd och växter. Saltet som används för avisningen av vägar är även skadligt för grundvattnet, bilar och djurens tassar.

Därför utvecklade vi ICE & DUST AWAY. ICE & DUST AWAY baseras på calcium magnesium acetat (CMA) och är ett miljövänligt och effektivt alternativ till vanligt vägsalt.

ICE & DUST-AWAY (CMA) har flera fördelar:

Miljömärkt och effektivt vinterunderhåll

ICE & DUST-AWAY är den enda miljömärkta produkten på marknaden idag för vinterunderhåll. Det är en flytande lösning baserad på calcium magnesium acetat. Både calcium och magnesium förekommer naturligt i marken och acetat är enkelt nedbrytbart.

Med sina unika, icke-frätande egenskaper är ICE & DUST-AWAY kompatibelt med alla metallytor, inklusive galvaniserad metall, och efterlämnar inga märken.

Lösningen kan dessutom användas vid betydligt lägre temperaturer än vanligt vägsalt, som endast är effektivt ner till -7 °C. Vi levererar ICE & DUST-AWAY-produkter som är effektiva ner till -30 °C.

En miljövänlig avisare med obegränsade möjligheter

Tack vare dess effektiva och miljövänliga egenskaper så är ICE & DUST-AWAY säkert och enkelt att applicera, och kan användas i många olika situationer och syften:

  • Kommunalt vinterunderhåll – Speciellt i områden där man behöver skydda träd, växter, vattensamlingar och sjöar samt grundvattnet.
  • Privat vinterunderhåll – Allt fler företag och hemägare föredrar det säkra, effektiva och miljövänliga alternativet till salt.
  • Transporter – Garanterar en säker resa med effektiv avisning av flygplatser, färjor, tågstationer, parkeringsplatser, cykelvägar och trottoarer.
  • Shoppingcenter, butiker, mataffärer, restauranger – garanterar säker tillgång till byggnaden utan att lämna rester eller spår inomhus.
  • Hotell – Garanterar säkerheten på parkerings- och leveransområden, och lämnar inga spår i hotellrummen eller allmänna utrymmen.
  • Djurparker, djurhotell, bondgårdar, ridbanor inomhus och utomhus – Effektiv avisning och vinterunderhåll helt utan skadliga effekter på djurens hälsa.
  • Parker och gångbanor – Effektiv avisning utan att skada träd och växter.
  • Sportarenor med konstgräs – Perfekt för vinterunderhåll av konstgräs för idrottsanläggningar tack vare att den inte är skadlig för människor eller naturliga vattenresurser.

Längre korrosion med ICE & DUST-AWAY (CMA)

Om man endast tittar på inköpspriset så är ICE & DUST-AWAY dyrare än vanligt vägsalt. Detta beror på att råmaterialen i CMA är dyrare än klorider. Från en långsiktig ekonomisk synvinkel så ser ekonomin däremot annorlunda ut.

Enligt vetenskapliga undersökningar så är vägsalter minst 5-10 gånger mer frätande än CMA och orsakar högre skador på bilar, vägar och broar. Danskarna spenderar över 2 miljarder DKK (270 mil EUR) endast på korrosionshämmande åtgärder och reparationer av korrosionsskador på bilar varje år. Genom att använda en icke-frätande avisare kan dessa kostnader minskas betydligt.

Använd CMA och skona plantor och grundvattnet

Varje år sprids ungefär 300 000 ton vägsalt ut på de danska vägarna. Av detta hamnar 15-20% i diket eller i grönområden längst med vägarna – vilket skadar träden, jorden och grundvattnet.

På grund av saltandet så begränsas livstiden hos träden längst med vägarna. Vägsalterna utsätter träden för stress, de är giftiga och gör det svårt för träden att absorbera näringsämnen och vatten. Mycket pekar på att CMA inte skadar träden och plantorna i närheten av samma utsträckning som klorid-vägsalt. Faktum är att CMA förbättrar jordmånen och fungerar som gödsel.

Vägsalter kan också spåras i jord och grundvatten. Problemet är som störst i närheten av vägar och på platser där grundvattnet ligger relativt nära jordytan. För mycket vägsalt i dricksvattnet orsakar problem på grund av vattenbehandlingens höga kostnader.

Avisare och dammbindare i samma produkt

Som namnet antyder så är ICE & DUST-AWAY inte bara en miljövänlig produkt för avisning. Den är också en mycket effektiv dammbindare som kan reducera partikelföroreningar i luften (PM) upp till 35%.

Produkten kan användas för dammbindning för vägar, städer och byggarbetsplatser samt för effektiv reducering av luftföroreningarna i större städer.

Att använda samma utrustning och produkt gör den enkel och miljövänlig att hantera.

Läs mer om ICE & DUST-AWAYS dammbindande egenskaper