Alumichem.com använder cookies som kan samla in personlig information. Genom att stanna på denna webbplats godkänner du vår användning av cookies och våra villkor som inkluderar vår integritetspolicy för användning av denna webbplats.

 

Sekretesspolicy för Alumichem A/S

Vilka vi är

När du ingår ett avtal med oss som anställd, leverantör, kund eller affärspartner ingår du avtalet med Alumichem A/S, Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg, CVR: 70895528

Ditt medgivande för att lagra data

När du accepterar vår policy för cookies samtycker du till våra villkor för behandling av personuppgifter (GDPR).

Vilken typ av data samlar vi in?

Vi samlar in allmänna kontaktuppgifter som allmän kontaktinformation, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-post etc.

Vad använder vi din data till?

Vi lagrar information om personer och företag för att kunna identifiera och kontakta våra kunder, företag och affärspartners. Om vi har ditt medgivande kan vi skicka marknadsföringsmaterial. Genom vår hemsida samlar vi även in loggdata för att stödja vår besöksstatistik.

Vem kan vi dela dessa data med?

Vi delar denna personliga information med våra databehandlare och vårt företags dagliga verksamhet. Vi kan också dela denna information med våra marknadsföringspartners för att stödja våra marknadsföringsaktiviteter. Alla databehandlare har tecknat ett databehandlingsavtal med oss, så att vi ser till att personuppgifter behandlas i enlighet med lagstadgade krav och förordningar.

Hur behandlar och skyddar vi dina uppgifter?

Vi har vidtagit organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa nödvändiga säkerhetsåtgärder gällande sekretess, integritet och tillgänglighet.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi behåller och bearbetar data så länge det kan vara nödvändigt för att erbjuda våra tjänster och upprätthålla de legitima intressen som beskrivs i vår integritetspolicy. Detta inkluderar även personuppgiftsbehandling av våra databehandlare.

Om vi inte längre har en relation med dig eller om personuppgifterna inte längre uppfyller sitt syfte, kommer informationen att raderas.

Är det möjligt att radera sin data?

Du har rätt att få dina uppgifter raderade från vår databehandlare, vänligen skicka begäran om detta till databehandler@alumichem.dk.

Hur kan du få tillgång till de uppgifter vi har om dig

Du har rätt att få full insyn i den insamlade informationen och personuppgifterna.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade eller raderade genom att kontakta databehandler@alumichem.dk.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.