Industriella processer och vattenrening

Flockulanter för industriella processer och vattenrening

Rent vatten är viktigt för industriella processer

Rent processvatten är av yttersta vikt för att uppnå en stabil körbarhet och god kvalitet på produktionsprocesserna. Föroreningar i processvatten kan påverka produktens kvalitet. Vårt produktsortiment kännetecknas av ett mycket högt innehåll av aluminium, vilket representerar ett attraktivt och effektivt alternativ till andra produkter på marknade.

 

Skräddarsydda produkter för industriella processer och vattenrening

Våra albuminater kan användas för ett brett spektrum av applikationer. Här är ett urval av de många branscher där våra albuminater används:

  • Vattenrening
  • Rening av avloppsvatten
  • Massa-och papperstillverkning
  • Produktion av katalysatorer
  • Läkemedelsindustrin
  • Pigmentindustrin

Som ovanstående visar, kan våra produkter användas för ett stort antal appliceringsområden och ibland är även vi förvånade över de till synes oändliga möjligheter som albuminater ger. Vår erfarenhet säger oss att inte alla företag passar in i förutbestämda boxar. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att uppfylla de exakta specifikationer du behöver för din produktion.

Leverans när du behöver det, där du behöver det

Olika kunder har olika behov. Vi vet vikten av en tillförlitlig försörjningskedja. Oavsett om du föredrar IBC eller tankbilsleveranser, skräddarsydda produkter för att exakt uppfylla dina specifikationer för vattenreningsanläggningar, eller kort- eller långsiktigt planerade leveranser kan du räkna med oss som partner och långsiktig medarbetare.

Vi gör vårt bästa varje dag för att tillgodose efterfrågan på leverans i tid till en konkurrenskraftig kostnadsnivå. 

Flockuleringskemikalier för industriella processer och vattenrening

Vi erbjuder toppmoderna vattenreningslösningar för användning i industriell vattenrening. Natriumaluminat och AluPAC (polyaluminimklorid) är de bästa valen av flockuleringskemikalier och för avlägsnande av fosfor. Enhetligheten hos produkterna garanterar ett utmärkt resultat i flotation- eller sedimenteringsprocessen och säkerställer hög vattenrenhet.

AluSAL – Natriumaluminater

Aluminiumprodukter minskar kemisk slamproduktion jämfört med järn, tack vare den låga molekylvikten på AI. Albuminater höjer vattnets alkalinitet, vilket eliminerar behovet av kalk eller hydroxider. Dessutom har natriumalbuminat en mycket låg halt av tungmetaller.

Det höga innehållet av AI i albuminater bidrar till sänkta transportkostnader.

AluPAC – Polyaluminiumklorid

Med något större molekyler jämfört med natriumalbuminat, har AluPAC utmärkta flockuleringsegenskaper.
AluPAC är också lämpad för kontroll av Microthrix (trådformiga bakterier) i avloppsvatten och har en mycket låg halt av tungmetaller.

AluPAL 48% – Kaliumaluminater

AluPAL är en lösning av K2Al2O4. AluPAL är en ekonomisk källa av högreaktivt aluminium med hög renhet. Den används i en mängd olika tillämpningar såsom: vattenrening, avloppsrening, pappersproduktion, pigmentindustrin, produktion av katalysatorer och läkemedelsindustrin.

Funktionella aluminater broschyr
Produktregistrering AluSAL

CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registreringsnummer (REACH) 01-2119519249-35-0011

AluSAL – Natriumalbuminater uppfyller kraven i EN 882 “kemikalier som används för behandling av vatten avsett som livsmedel”

Produktregistrering AluPAC

CAS No. 1327-41-9
EC No. 215-477-2
Registreringsnummer (REACH) 01-2119531563-43-0044

AluPAC uppfyller kraven i EN 17034:2018 “kemikalier som används för behandling av vatten avsett som livsmedel”

Produktregistrering AluPAL 48%

CAS No. 12003-63-3
EC No. 234-432-8
Registreringsnummer (REACH) 01-2119986052-37-0000

Vill du veta mer?

AluSAL 38% är en populär lösning för flertalet olika vattenbehandlingsapplikationer, med utmärkta egenskaper för fosforkontroll.

 

AluSAL 38%
Ladda ner tekniskt datablad

AluSAL 38%
Ladda ner säkerhetsdatablad

AluSAL 44% ostabiliserad, används i de fall där organiska föreningar är mindre önskvärda. AluSAL 44% har en högre viskocitet jämfört med AluSAL 38% på grund av den högre halten av aluminium.

 

AluSAL 44% ostabiliserad
Ladda ner tekniskt datablad

AluSAL 44% ostabiliserad
Ladda ner säkerhetsdatablad

AluSAL 45% har en högre viskositet jämfört med AluSAL 38% på grund av den högre halten av aluminium. Det är ett starkt alternativ till AluSAL 38% vid transport över långa sträckor.

I miljöer med låga temperaturer rekommenderas AluSAL 38%.

AluSAL 45%
adda ner tekniskt datablad

AluSAL 45%
Ladda ner säkerhetsdatablad

AluPAC har mindre påverkan på pH jämfört med aluminium.

AluPAC
Ladda ner tekniskt datablad

AluPAC
Ladda ner säkerhetsdatablad

Kontakta oss om du vill veta mer om Industriell Vattenrening?

Kontakt

sales@alumichem.com
Telefon: +45 5955 0700