DUST-AWAY – en effektiv och miljövänlig stoftdämpningslösning

Stoftdämpningskemikalier för industrin, gruvdrift, byggande och rivning

DUST-AWAY är en effektiv och tillförlitlig stoftdämpningslösning för förebyggande kontroll av flyktigt stoft på tillverkningsanläggningar i industrier som omfattar gruvdrift, krossning och slipning av råmaterial, fräsning och tung utrustningsdrift.

Effektiv och lättapplicerad stoftdämpning

Att lägga till DUST-AWAY till bevattningsrutiner förbättrar resultaten dramatiskt, då PM-partiklar är fysiskt bundna och hindras från att bli luftburna.

DUST-AWAY kan enkelt appliceras, med hjälp av bevattningsutrustning, som redan finns på platsen.

De många fördelarna med DUST-AWAY

  • Tillförlitlig och effektiv stoftdämpning – upp till 35% minskning av det dagliga genomsnittet för PM10. Läs fallstudie
  • Förlänger livslängden för utrustning och maskiner som används vid byggnation, gruvdrift, rivning etc.
  • Ej frätande på ytor eller metaller.
  • Kommer i en “redo att använda”-flytande form, fastnar på vägar och blåser inte bort.
  • Kan enkelt appliceras, med hjälp av bevattningsutrustning, som redan finns på platsen.
  • Lång bindningstid på vägar & ytor med en effekt upp till tre månader.
  • Miljövänlig, lätt biologiskt nedbrytbar, giftfri för människor.
  • Ej farligt för grundvattnet.
  • Effektiva avisningsegenskaper, som också används preventivt.

Säker och miljövänlig stoftdämpningskemikalie

DUST-AWAY är ett flytande stoftbindemedel, baserat på kalciummagnesiumacetat (CMA). Både kalcium och magnesium förekommer naturligt i marken, och acetat är lätt nedbrytbart. På grund av denna miljövänliga formula har DUST-AWAY har fått Svanen, en nordisk miljömärkning.

DUST-AWAY är säker och lätt att använda och dess unika icke-korrosiva funktioner gör den kompatibel med alla ytor eller metall, inklusive galvaniserad metall. DUST-AWAY lämnar inga märken.

Stoftbindare och avisning i en produkt

DUST-AWAY är inte bara en miljövänlig stoftbindningsprodukt. Det är också ett miljövänligt och effektivt alternativ till konventionellt vägsalt.

Den kan användas på alla ytor och ner till-32 ° c. Den är icke-frätande och skadar inte bilar, natur eller grundvatten.

Att använda samma utrustning gör det hela enkelt att hantera och skonar miljön.

Läs mer om DUST-AWAY:s avisningsegenskaper

Produktregistrering

CAS Nr. 110518-63-3
Registreringsnummer, REACH (kalciumacetat / magnesiumacetat / kaliumformiat) 01-2119987569-11-0029 /01-2119991992-18-0010 / 01-2119486456-26-0013

vill veta mer ?

Läs mer om ICE & DUST-AWAY’s avisningsfunktioner

Mer information om dessa studier finns i rapporten “utvärdering av olika
åtgärder för att minska utsläpp av vägstoft i Stockholm” på
www.simair.smhi.se

DUST-AWAY
Ladda ner tekniskt datablad

DUST-AWAY
Ladda ner säkerhetsdatablad

Kontakta oss om du vill veta mer om DUST-AWAY

Kontakt

sales@alumichem.com
Telefon: +45 5955 0700