Betongtillsatser

Betongacceleratorer konstruerade för sprutbetongsapplikationer

AluAX – Ställda accelererande tillsatser

Ställda accelererande tillsatser definieras bäst som de som, när de adderas till betong, murbruk eller massa, ökar graden av hydrering av hydraulisk cement, förkortar tiden för att sätta sig och ökar graden av tidig styrkeutveckling.

Alumichem A/S har under många år producerat och levererat aluAX, vilket är en snabbverkande accelererande tillsats, som ofta används inom sprutbetongsapplikationer, såsom tunnel- och gruvbyggprojekt.

AluAX uppfyller kraven i EN 934-5 – tillsatser för spraybetong.

AluAX Betongtillsatser brochure
Produktregistrering AluAX

CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registreringsnummer (REACH) 01-2119519249-35-0011 

AluAX uppfyller kraven i EN 882 “kemikalier som används för behandling av vatten avsett som livsmedel”

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om Betongtillsatser

Kontakt

sales@alumichem.com
Telefon: +45 5955 0700