Aluminium based flocculants

Municipal water treatment

Varje dag används många liter vatten för både professionellt och privat bruk. Detta resulterar i enorma mängder avloppsvatten som måste rengöras varje dag.

Om avloppsvattnet inte behandlas på rätt sätt kan det ha en betydande negativ inverkan på växter och djur. Så småningom kan det resultera i en brist på rent och giftfritt dricksvatten.

Våra produkter är en viktig del av reningsprocessen, som förvandlar avloppsvattnet till rent och klart vatten – vilket bevarar vår natur och vårt dricksvatten.

Viktigt i kommunal vattenrening

De kommunala avloppsreningsverken är underkastade stränga utsläppsgränser som bara kommer att bli mer och mer strikta över tid. Detta innebär att biologisk rengöring inte räcker för att uppfylla dessa krav. En kemisk rengöring av vattnet är också nödvändig för att uppnå en tillfredsställande nivå av rening.

Med aluminiumbaserade flockningsmedel är det möjligt att filtrera bort små partiklar som är osynliga för ögat, men ändå kan förorena natur och dricksvatten. Alumichems produktsortiment produceras av de finaste råvarorna som finns, vilket garanterar avloppsreningsverken högsta effektivitetsnivå.

Används i små avloppsreningsverk

Det är inte bara stora fabriker och kommuner som kan behöva behandling av sitt avloppsvatten.

Särskilt i de nordiska länderna skärper myndigheterna kraven för utsläpp av avloppsvatten. På grund av detta ställs privata villaägare av både året runt och fritidshus inför nya krav på rengöring av avloppsvatten, innan det leds ut eller sänks ned.

Flockulanter avlägsnar fosfor

Beroende på det område där vattnet leds ut eller sänks ned finns det olika krav. I vissa områden är det tillräckligt att avlägsna organiskt material. I andra miljömässigt känsliga områden måste både fosfor och kväve avlägsnas. Ett sätt att lösa detta är att installera ett litet avloppsreningsverk där mikroorganismer och flockningsmedel renar vattnet innan det leds ut.

AluPAC (polyaluminiumklorid) är ett effektivt flockningsmedel för avlägsnande av fosfor i små avloppsreningsverk. De flesta leverantörer av dessa erbjuder också en tjänst där flockningsmedelsfyllning ingår. Alumichem levererar AluPAC för leverantörer av små avloppsreningsverk-i bulk, IBC eller burkar.

AluSAL – fördelar med natriumalbuminater

Alla Alumichem A/S natriumalbuminatlösningar tillverkas enligt EN 882 (kemikalier som används för behandling av vatten avsett som livsmedel). Aluminiumprodukter minskar kemisk slamproduktion jämfört med järn, tack vare den låga molekylvikten av AI. Albuminater höjer vattnets alkalinitet, vilket eliminerar behovet av kalk eller hydroxider. Dessutom har natriumalbuminat har en mycket låg halt av tungmetaller.

Det höga innehållet av AI i albuminater ger sänkta transportkostnader.

AluSAL 38% är en populär lösning för flertalet olika vattenbehandlingsapplikationer, med utmärkta egenskaper för fosforkontroll.

AluSAL 38%
Ladda ner tekniskt datablad

AluSAL 38%
Ladda ner säkerhetsdatablad

AluSAL 44% ostabiliserad, används i de fall där organiska föreningar är mindre önskvärda. AluSAL 44% har en högre viskocitet jämfört med AluSAL 38% på grund av den högre halten av aluminium.

AluSAL 44% ostabiliserad
Ladda ner tekniskt datablad

AluSAL 44% unstabilized
Ladda ner säkerhetsdatablad

AluSAL 45% har en högre viskositet jämfört med AluSAL 38% på grund av den högre halten av aluminium. Det är ett starkt alternativ till AluSAL 38% vid transport över långa sträckor.

I miljöer med låga temperaturer Rekommenderas AluSAL 38%.

AluSAL 45%
Ladda ner tekniskt datablad

AluSAL 45%
Ladda ner säkerhetsdatablad

AluPAC – Polyaluminiumklorid

AluPAC framställs enligt EN 883 (kemikalier som används för behandling av vatten avsett som livsmedel). Med något större molekyler jämfört med natriumalbuminat, AluPAC har utmärkta flockuleringsegenskaper.

AluPAC är också lämpad för kontroll av Microthrix (trådformiga bakterie) i avloppsvatten.

AluPAC har mindre påverkan på pH jämfört med aluminium.

AluPAC
Ladda ner tekniskt datablad

AluPAC
Ladda ner säkerhetsdatablad