Flockulanter för industriella processer och vattenrening

Rent processvatten är av yttersta vikt för att uppnå en stabil körbarhet och god kvalitet på produktionsprocesserna. Föroreningar i processvatten kan påverka produktens kvalitet. Vårt produktsortiment kännetecknas av ett mycket högt innehåll av aluminium, vilket representerar ett attraktivt och effektivt alternativ till andra produkter på marknade.

Skräddarsydda produkter för industriella processer och vattenrening

Våra albuminater kan användas för ett brett spektrum av applikationer. Här är ett urval av de många branscher där våra albuminater används:

Som ovanstående visar, kan våra produkter användas för ett stort antal appliceringsområden och ibland är även vi förvånade över de till synes oändliga möjligheter som albuminater ger. Vår erfarenhet säger oss att inte alla företag passar in i förutbestämda boxar. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att uppfylla de exakta specifikationer du behöver för din produktion.

Leverans när du behöver det, där du behöver det

Olika kunder har olika behov. Vi vet vikten av en tillförlitlig försörjningskedja. Oavsett om du föredrar IBC eller tankbilsleveranser, skräddarsydda produkter för att exakt uppfylla dina specifikationer för vattenreningsanläggningar, eller kort- eller långsiktigt planerade leveranser kan du räkna med oss som partner och långsiktig medarbetare.

Vi gör vårt bästa varje dag för att tillgodose efterfrågan på leverans i tid till en konkurrenskraftig kostnadsnivå.

We do our best every day to fulfill the demand for on-time deliveries at a competitive cost level.

Flockuleringskemikalier för industriella processer och vattenrening

Vi erbjuder toppmoderna vattenreningslösningar för användning i industriell vattenrening. Natriumaluminat och AluPAC (polyaluminimklorid) är de bästa valen av flockuleringskemikalier och för avlägsnande av fosfor. Enhetligheten hos produkterna garanterar ett utmärkt resultat i flotation- eller sedimenteringsprocessen och säkerställer hög vattenrenhet.

AluSAL – Natriumaluminater

Aluminiumprodukter minskar kemisk slamproduktion jämfört med järn, tack vare den låga molekylvikten på AI. Albuminater höjer vattnets alkalinitet, vilket eliminerar behovet av kalk eller hydroxider. Dessutom har natriumalbuminat en mycket låg halt av tungmetaller.

Det höga innehållet av AI i albuminater bidrar till sänkta transportkostnader.

AluPAC – Polyaluminiumklorid

Med något större molekyler jämfört med natriumalbuminat, har AluPAC utmärkta flockuleringsegenskaper.
AluPAC är också lämpad för kontroll av Microthrix (trådformiga bakterier) i avloppsvatten och har en mycket låg halt av tungmetaller.

AluPAL 48% – Kaliumaluminater

AluPAL är en lösning av K2Al2O4. AluPAL är en ekonomisk källa av högreaktivt aluminium med hög renhet. Den används i en mängd olika tillämpningar såsom: vattenrening, avloppsrening, pappersproduktion, pigmentindustrin, produktion av katalysatorer och läkemedelsindustrin.

Products

Produced by reacting alumina hydroxide with sodium hydroxide. The high content of AI in aluminates …

Excellent coagulation, flotation and sedimentation. Excellent removal of phosphor. Minimal chemical sludge

(PAC) Poly Aluminium Chloride – AluPAC is a high purity product with high aluminum content…

AluACH is an extremely powerful and versatile product for drinking water and industrial wastewater…