Stoftdämpningskemikalier för industrin, gruvdrift, byggande och rivning

DUST-AWAY – en effektiv och miljövänlig stoftdämpningslösning

Home  /  Stoftdämpningskemikalier

DUST-AWAY är en effektiv och tillförlitlig stoftdämpningslösning för förebyggande kontroll av flyktigt stoft på tillverkningsanläggningar i industrier som omfattar gruvdrift, krossning och slipning av råmaterial, fräsning och tung utrustningsdrift.

Effektiv och lättapplicerad stoftdämpning

Att lägga till DUST-AWAY till bevattningsrutiner förbättrar resultaten dramatiskt, då PM-partiklar är fysiskt bundna och hindras från att bli luftburna.

DUST-AWAY kan enkelt appliceras, med hjälp av bevattningsutrustning, som redan finns på platsen.

De många fördelarna med DUST-AWAY

Säker och miljövänlig stoftdämpningskemikalie

DUST-AWAY är ett flytande stoftbindemedel, baserat på kalciummagnesiumacetat (CMA). Både kalcium och magnesium förekommer naturligt i marken, och acetat är lätt nedbrytbart. 

DUST-AWAY är säker och lätt att använda och dess unika icke-korrosiva funktioner gör den kompatibel med alla ytor eller metall, inklusive galvaniserad metall. DUST-AWAY lämnar inga märken.

Stoftbindare och avisning i en produkt

DUST-AWAY är inte bara en miljövänlig stoftbindningsprodukt. Det är också ett miljövänligt och effektivt alternativ till konventionellt vägsalt.

Den kan användas på alla ytor och ner till-32 ° c. Den är icke-frätande och skadar inte bilar, natur eller grundvatten.

Att använda samma utrustning gör det hela enkelt att hantera och skonar miljön.

Our products

DUST-AWAY is an ECO friendly and efficient dust suppressor used to prevent particulate air pollution in cities and in the industry.