CMA/ICE & DUST-AWAY är den mest icke-korrosiva avisningen

Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email
Dela på print

Försöksanvändning av kalciummagnesiumacetat och kaliumformat på den danska Storebælt-bron 

Bakgrund

Innan Storebælt Bro-anslutningen öppnades 1998 har Storebælt undersökt marknaden för avisnings-agenter för att hitta alternativ till natriumklorid. Detta motiverades av att man vill undvika frätande effekter av natriumklorid på konstruktionerna.

Från den första vintersäsongen fanns det begagnad avisning i form av:

  • Kalciummagnesiumacetat (ett salt av ättiksyra som används i en 25% lösning)
  • Kaliumformat (ett salt av myrsyra användes i en 30% lösning). I perioder av mycket låga temperaturer, användes en 50% lösning.

Resultaten och slutsatserna av att använda Kalciummagnesiumacetat och Kaliumformat

Den totala erfarenheten med kalciummagnesiumacetat och kaliumformat var bra med få undantag: 

  • I händelse av kraftigt snöfall var det svårt att hålla vägbanan helt ren från snö och is.
  • Det fanns områden där snön drevs till att bli mycket fast, och det var svårt att ta bort det med ovan nämnda avisningsagenter.

För att hjälpa till att övervinna denna svårighet har Storebælt använt två stora självkörande sopmaskiner som monterats i snöskoterdelen mellan snöplogar och saltspridare. Denna sopmaskins uppgift var att ta bort den återstående snön som lämnats kvar av snöplogar, och därmed minskad konsumtionen av avisnings-agenten.

Testet av den långsiktiga korrosionen

Testet av den långsiktiga korrosionseffekten av avisningsmedel utförs vanligtvis av ett accelererat 7 dagars-test.

Med den förutsatta tanken, att den faktiska korrosionskursen kan skilja sig från resultaten av detta test, inleddes enkla experiment i december 2001, där den långsiktiga effekten av kalciummagnesiumacetat, kaliumformiat och natriumklorid undersöktes på galvaniserade objekt.

De testade försöksobjekten var placerade utomhus på Storebælts utomhusområde, där de på vardagar under hela vintersäsongen, besprutades med respektive: 22% natriumkloridlösning, kalcium magnesiumacetat i en 25% lösning och kaliumformat i en 30% lösning. I slutet av vintern rengjordes de testade försöksobjekten med rent vatten under högt tryck.

Efter 30 månader utvärderades de testade försöksobjekten för att bestämma effekten av korrosion.

Resultat och slutsatser från korttidsstudier

Det angavs, att de objekt som sprayats med en 22% natriumkloridlösning eller kalciummagnesiumacetatlösning visade tecken på vit rost på ytor, och rost på vissa punktformade områden.

Objekt som sprayats med en 30% kaliumformatlösning visade tydliga tecken på rost längs kanterna samt runt bultarna.

När de testade föremålen delades i två halvor var korrosionsgraden mellan panelerna nästan identisk.

Det bedömdes, att detta skedde eftersom miljön i det området av de testade objekten var fuktig och det fanns fortfarande rester av avisningsagenten mellan de två halvorna.

Resultat och slutsatser efter långtidsstudier

Storebælts egna långtidsstudier visar 2017, 16 år efter att de initierades, att de försöksobjekt som behandlades med CMA inte uppvisade några tecken på korrosion.

De objekt som har behandlats med en 30% kaliumformatlösning har tydliga tecken på korrosion i större och mindre områden på objektet.

Objekt som har behandlats med en 22% natriumkloridlösning har korrosion runt kanterna, medan ytorna inte är kraftigt korroderade.

Source: Guidelines on use of Deicers, National Road Committee, 2017 

More case stories

CMA visar sig vara bäst för pm10 reducering

[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section” inner_width=”auto” inner_max_width=”none”][et_pb_row admin_label=”row” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial” width=”80%” max_width=”1080px”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial”

Share
Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email
Dela på print