Certifiering

Alumichem A/S bidrar till en bättre miljö genom utveckling och produktion av vatten-och luftbehandlingsprodukter. Alla våra produkter har en hög renhet, och aluminiumbaserade produkter uppfyller EN 882 och EN 17034 “kemikalier som används för behandling av vatten avsett som livsmedel”.

Alumichem A/S är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. År 2001 mottog företaget för den framgångsrika avisningsprodukten – ICE & DUST-AWAY – den nordiska miljömärkningen Svanen.

Vi ser också till att vår produktion har en så liten påverkan på miljön som möjligt. Våra produktionsprocesser är konstruerade på ett sådant sätt att allt avloppsvatten återanvänds i produktionsprocessen. Vi föredrar att arbeta med leverantörer, som också strävar efter att minska miljöpåverkan från deras produktion och/eller processer.

Vi strävar efter att bidra till en renare miljö genom utveckling och tillverkning av produkter, som används för effektiv vattenrening, katalysatorproduktion, partikelreduktion (PM) och Svanenmärkta avisningsmedel.

AluSAL Natriumaluminat

CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registreringsnr (REACH) 01-2119519249-35-0011 

AluSAL Natriumaluminater uppfyller kraven i EN 882 “kemikalier som används för behandling av vatten avsett som livsmedel”

AluPAL Kaliumaluminater

CAS No. 12003-63-3
EC No. 234-432-8
Registreringsnr (REACH) 01-2119986052-37-0000

ICE & DUST-AWAY (CMA)
CAS Nr. 110518-63-3

Registreringsnr, REACH (kalciumacetat / magnesiumacetat / kaliumformiat) 01-2119987569-11-0029 / 01-2119991992-18-0010 / 01-2119486456-26-0013

AluPAC (polyaluminiumklorid)

CAS No. 1327-41-9
EC No. 215-477-2
Registreringsnr (REACH) 01-2119531563-43-0044 

AluPAC uppfyller kraven i EN 883 “kemikalier som används för behandling av vatten avsett som livsmedel”