NORDISK ALUMINAT ÄR NU ALUMICHEM

Välkommen till Alumichem A/S! Danmark-baserade Nordisk Aluminat A/S byter namn till
Alumichem A/S

AVLOPPSVATTEN

Avloppsvatten & kommunalt dricksvatten

INDUSTRI

Flockuleringskemikalier för vattenrening

ICE & DUST-AWAY

CMA – det MILJÖVÄNLIGA och effektiva alternativet till Natriumklorid.

Betongtillsatser

Betongacceleratorer designade för sprutbetongsapplikationer.

ICE & DUST-AWAY

Minskning av partikelföroreningar i större städer

ALUMICHEM

Experter på aluminiumbaserade flockningsmedel & specialkemikalier.

Kompetens & innovation

Alumichem A/S är ett tillverkningsföretag som grundades 1991 och är dedikerade till att utveckla och producera högpresterande funktionella aluminater, polyaluminiumklorider och kalciummagnesiumacetat. Vårt produktsortiment omfattar applikationer inom avloppsreningssystem, betong-och pappersmassasektorerna, vinterunderhåll och hantering av stoftpartiklar.

Kommunal vattenrening

Aluminiumbaserade flockningsmedel används ofta i avloppsvatten och kommunala vattenreningsanläggningar, och blir ett alltmer populärt val.

Mer information

Industriell Vattenrening

Alumichem A/S erbjuder ett sortiment av flockningsmedel som används för industriella processer och vattenrening.

Mer information

Betongtillsatser

Gruv-och tunnelkonstruktion, kräver snabbt accelererande tillsatser. Alumichem A/S accelererande tillsatser följer EN-standarder.

Mer information

Vinterunderhåll

ICE & DUST-AWAY är en effektiv och lätt biologiskt nedbrytbar flytande produkt som är beprövad och innehar EU:s ECO-MÄRKNING.

Mer information

Partikelformiga luftföroreningar

Luftföroreningarna blir ett allt större problem i större städer. Alumichem A/S erbjuder en väldokumenterad lösning med omedelbar effekt och partikel (PM) – minskningar med upp till 35%.

Mer information