Rensning af danske søer med kemi til drikkevand

Iltsvind og døde fisk præger billedet i mange danske søer, hvor fosforforurening truer økosystemet. Med EU’s deadline for vandmiljøgenopretning i 2027 i horisonten foreslår Alumichem en intensivering af søpleje ved hjælp af eksisterende metoder.

Søen Dreiviken ved Stockholm renses af den danske civilingeniør Thomas Aabling med 4.300 ton kemi for at genoprette vandmiljøet og sikre, at Sverige kan leve op til EU's vandrammedirektiv i 2027.

Mens danske medier rapporterer om fisk i nød, som i Torup Sø ved Haslev på Sjælland, er hele Europa fokuseret på at genoprette vandmiljøet før EU’s fastsatte deadline i 2027. I Sverige har man allerede taget skridt til at rense 22 store søer ved at binde overskydende næringsstoffer som fosfor permanent til søbunden, hvilket giver fisk og planter mulighed for at trives. Læs vores case fra Brunnsviken.

Danmark risikerer bøder

Nye undersøgelser viser, at kun fem ud af 986 danske målsatte søer er i god økologisk og kemisk tilstand, primært på grund af høje diffuse fosforudledninger fra det åbne land. Kasper Reitzel, forsker ved Syddansk Universitet, advarer om, at Danmark risikerer ikke at opfylde EU’s vandrammedirektiv inden 2027, hvilket kan føre til bøder.

I lyset af disse udfordringer, og flere forslag om mere rensning af sø-fosfor med kemikalier, opfordrer Alumichem til en styrket indsats for at redde Danmarks søer og sikre et bæredygtigt vandmiljø.

Rensning af søvand for fosfor med kemi til drikkevand

Kemisk sørestaurering, anvendt siden 1960’erne i USA, har de seneste 20 år været en del af dansk søpleje. Efter nyheden fra DR om, hvor slemt det står til med de danske søer, vil Alumichems direktør Jens Husted Kjær gerne bidrage. “Vores hovedforretning er ikke at rense søvand for fosfor, men vi har et skandinavisk miljørigtigt produkt, som bruges til at rense vand til drikkevand, og hvor man har fuldt overblik over det kemiske indhold,” udtaler Jens Husted Kjær med henvisning til de kommuner, der de næste år skal i gang med at give vandmiljøet i deres søer en hjælpende hånd:

“Hvis vi kan bidrage til at mindske fiskedød og blågrønne alger med vores rensnings-metode, så vil vi gerne dele vores ekspertise på det her felt, fordi det ser ud til, at vores vandmiljøer er nået til et punkt, hvor naturen har brug for hjælp,”

Jens Husted Kjær, CEO Alumichem

“Langtidsløsningen er klart at stoppe uønsket tilførsel af næringsstoffer til vores søer. I mange søer er vandudskiftningen langsom, og derfor vil det, selvom tilførslen af fosfor nedsættes, tage lang tid, før søerne skylles fri for overskudsnæring. På den måde er en direkte fjernelse af fosfor fra vandmiljøet den eneste mulighed for en forbedring for dyr og planter på kortere sigt.”

Læs hele artiklen her:
https://www.dkteknikogmiljoe.dk/artikel/ekspert-i-rent-vand-undgaa-fiskedoed-ved-at-rense-soevand-for-fosfor

Billeder: Thomas Aabling Vandmiljø
Share

More news from Alumichem