Vintervedligeholdelse

CMA – Det miljøvenlige og effektive alternativ til aggresiv vejsalt

ICE & DUST-AWAY – Det miljøvenlige tømiddel

ICE & DUST-AWAY er et af de få Svanemærkede tømidler på markedet. ICE & DUST-AWAY leveres i flydende form og er baseret på calciummagnesiumacetat.

Der er mange fordele:

  • Biologisk let nedbrydeligt
  • Ikke aggresivt mod træer og planter
  • Ikke korrosivt
  • Ingen negative effekter på grundvand
  • Udtørrer eller irriterer ikke hunde-/kattepoter
  • Gode tøegenskaber
  • Lavt frysepunkt
  • Kan bruges præventivt
  • Forebygger glatte veje i op mod 60 timer

Skåner planter og grundvandet

Almindeligt vejsalt er baseret på kloridsalte, som er gifte for træer og planter. ICE & DUST-AWAY er baseret på det miljøvenlige calciummagnesiumacetat (CMA).

Hvert år spredes der flere hundrede tons vejsalt på danske veje. 15-20% af dette ender i grøfter og andre grønne områder langs vejene. Forskere ved KVL har gennemført et langtidsstudie på effekterne af vejsalts negative indvirkninger på træer og planter.

Levetiden på vejsidetræer er begrænset pga. saltning. Vejsalt sætter træerne under stress. Det er giftigt og gør det svært for træerne at optage næring og vand. Mange ting peger på at CMA ikke skader træer og planter i samme grad som vejsalt. Faktisk forbedrer CMA jordens struktur og fungerer som gødning.

Lars Bo Pedersen, seniorforsker på Centre for Skov & Landskab

Center for Skov & Landskab har beregnet de danske omkostninger for plantning af vejtræer til mellem 90 og 130 million kr. Vejsalt kan også spores i jorden og i grundvandet.

Problemet er mest akut langs vejene og i de områder, hvor grundvandet står relativt højt. Et for højt indhold af salt i grundvandet medfører lukning af boring eller høje rensningsomkostninger.

Mindre korrosion med ICE & DUST-AWAY

Kigger man isoleret på indkøbsomkostningen, er ICE & DUST-AWAY dyrere end almindeligt vejsalt, men i et langsigtet økonomisk perspektiv er billedet et andet. Vejsalt er mere korrosivt end CMA og ifølge FDM bruges der årligt ca. 2 mia. kr. på rustudbedrelse. Vejsalt skader endvidere også veje og broer, men der findes ingen præcise tal herfor.

ICE & DUST-AWAY kan leveres i en række forskellige opløsninger, afhængig af ønsket frysepunkt. Se forneden for yderligere teknisk dokumentation.

Du kan købe CMA ICE & DUST-AWAY i vores webshop

ICE & DUST-AWAY brochure
Produktregistrering
CAS Nr. 110518-63-3

Registreringsnummer, REACH (calciumacetat / magnesiumacetat / kaliumformiat) 01-2119987569-11-0029 / 01-2119991992-18-0010 / 01-2119486456-26-0013

Køb CMA ICE & DUST-AWAY i vores webshop

Kontakt en af vores produktspecialister

Densitet ved  20 °C:
1.1 g/cm³

pH:
8,8 ± 0,5

Frysepunkt:
-14 °C

Udseende:
Transparent flydende væske

 

ICE & DUST-AWAY 
Download Teknisk Datablad

ICE & DUST-AWAY
Download Sikkerhedsdatablad

Densitet ved 20 °C:
1.2 g/cm³

pH:
9 ± 1

Frysepunkt:
-19 °C

Udseende:
Transparent flydende væske

 

ICE & DUST-AWAY +25
Download Teknisk Datablad

ICE & DUST-AWAY +25
Download Sikkerhedsdatablad

Densitet ved 20 °C:
1.2 g/cm³

pH:
9 ± 1

Frysepunkt:
-23 °C

Udseende:
Transparent flydende væske

 

ICE & DUST-AWAY +50
Download Teknisk Datablad

ICE & DUST-AWAY +50
Download Sikkerhedsdatablad

 

Densitet ved 20 °C:
1.3 g/cm³

pH:
8 ± 1

Frysepunkt:
-31,5 °C

Udseende:
Transparent flydende væske

 

ICE & DUST-AWAY +75
Download teknisk datablad

ICE & DUST-AWAY +75
Download sikkerhedsdatablad

Kontakt os hvis du ønsker mere viden om vintervedligeholdelse med ICE & DUST-AWAY

Kontakt

sales@alumichem.com
Tlf: +45 5955 0700