Komplette Vandrensningssystemer der lever op til alle dine krav

Home  /  Services  /  System solutions

Vi kan levere helt nye anlæg eller hjælpe med at opgradere og justere eksisterende, ligesom vi har teknologier til selve rensningsprocessen.

Vi ved, at der ikke findes nogen universel løsning, som passer til alle virksomheder

Mange vidt forskellige produktionsprocesser får indholdet af forurenende og miljøfremmede stoffer i spildevandet til at variere betydeligt mellem både virksomheder og brancher. Det sætter høje krav til hvert enkelt spildevandsanlæg, og de krav kan vi hjælpe med at indfri. Som rådgivere bruger vi vores viden og ekspertise til at finde individuelt tilpassede løsninger til alle kunder.

Der er tre løsningsmuligheder for en omkostningseffektiv spildevandsløsning for virksomheder:

Et helt nyt spildevandsanlæg

– Vi hjælper i alle faser

Såfremt jeres virksomhed har brug for at etablere et helt nyt anlæg til at rense spildevandet, så kan Norlex Systems levere en 100 % komplet løsning. Vi har solid erfaring efter mange år i branchen og kan træde til i alle faser, lige fra at komme med input og indledende ideer, analysere mulighederne, udforme et endeligt procesdesign til konstruktion og test af selve anlægget.

Vi arbejder ud fra følgende opskrift:

1.

Kravspecifikation

Først etablerer vi i samarbejde med kunden kravspecifikation til den rensning af spildevand, som anlægget skal leve op til.

2.

On-site tests

Herefter udfører vi pilotforsøg hos kunden, hvor vi kører med et lille anlæg. Resultatet samler vi sammen og udformer på den baggrund det endelige procesdesign for et anlæg i fuld skala.

3.

Design og udvikling

Til slut konstruerer og leverer vi et komplet anlæg lige efter kundens behov.

4.

Indkøring

Vi er også med i anlæggets indkørselsfase og i fastlæggelse af alle essentielle parametre, så det bliver både omkostningseffektivt og fremtidssikret.

Opgradering af nuværende anlæg

– Vi kan øge kapacitet og kvalitet

Hvis jeres virksomhed har brug for modernisering og opgradering af det eksisterende vandrensningssystem, så kan vi hjælpe. Spildevandsanlæg slides med årene, ligesom anlæg af ældre dato ikke er designet til at overholde nutidens krav til rensningsprocessen.

Norlex Systems har god erfaring med at analysere eksisterende renseanlæg og identificere styrker og svagheder, så I kun bruger ressourcer på at opgradere de nødvendige processer. Vi tager altid udgangspunkt i jeres erfaringer med anlæg og rensningsproces, når vi assisterer med at få anlæg opgraderet til både en højere kapacitet og en markant bedre kvalitet i rensningen.

Ved en opgradering vælger mange samtidigt at øge automatiseringsgraden af hele anlægget for derved at komme up-to-date med alle specialiseringskrav. Dette overflødiggør også behovet for altid at have faste operatører på anlægget.

Fjerne industrielt spildevand

– Vi kan håndtere processen

Nogle virksomheder har en begrænset mængde spildevand og/ eller en meget høj koncentration af forurenende og miljøfremmede stoffer i virksomhedens spildevand. For de virksomheder er det ikke økonomisk rentabelt at etablere et nyt lokalt rensningsanlæg eller opgradere det nuværende. Her vil bortkørsel af spildevandet ofte være den helt rigtige løsning.

Norlex Systems kan levere alle former for service i forbindelse med korrekt håndtering, bortkørsel og deponering af industrielt spildevand. Vi rådgiver altid gerne, så vi sammen finder den bedste og mest omkostningseffektive måde.