Partikelluftforurening

Reduktion af partikelforurening i storbyer

Reduktion af Luftforurening (PM)

Partikelforurening er et stigende problem i større byer, hvor partikler i luften (PM10) overstiger EU grænseværdier.

Ifølge EU’s “Thematic Strategy on Air Pollution” dør hvert år mere end 300.000 EU borgere som følge af partikelforurening. EU har estimeret at den helbredsrelaterede omkostning i et “business as usual” scenarie kan nå et niveau på op mod 609 mia. Euro årligt i 2020 – svarende til 1.350 Euro per EU borger.

London’s Luftkvalitetsstrategi indeholder en række forskellige metoder til at reducere PM10 emissioner i London. Anvendelsen af støvbindingsprodukter på vejoverflader er én af metoderne.

ICE & DUST-AWAY blev valgt som støvbinder af TfL (Trafic for London) på baggrund af de positive erfaringer fra EU Life projektet CMA+.

ICE & DUST-AWAY blev spredt ud langs Victoria breden mellem Waterloo Bridge og Byward Street. En generel reduktion i 24 timer -PM10 koncentration blev bekræftet. Reduktionen udgjorde i måleperioden ca. 14% af PM10.

Stockholm kæmper også med partikelforurening. I 2003 og 2004 gennemførte det Svenske Vejvæsen og VTI test med ICE & DUST-AWAY i Stockholm centrum og på motorvejen mellem Stockholm og Arlanda. Under testen blev partikelforureningen målt under 3 forskellige behandlingsmetoder på vejen; Ingen behandling, behandling med vand og behandling med ICE & DUST-AWAY fra Alumichem A/S.

Effekterne af at behandle med vand var meget begrænsede, men når der blev behandlet med ICE & DUST-AWAY, faldt PM10 indholdet i gennemsnit 35%. Forklaringen er at ICE & DUST-AWAY binder støvpartikler, og dermed forhindres en stor del af disse i at blive hvirvlet op i luften igen. Stockholm bruger stadig ICE & DUST-AWAY i centrum i vinterperioden. 

Studier i andre byer i Europa har vist samme positive effekter som opnået i London og Stockholm.

ICE & DUST-AWAY brochure
Produktregistrering

CAS Nr. 110518-63-3
Registreringsnummer, REACH (calciumacetat / magnesiumacetat / kaliumformiat) 01-2119987569-11-0029 / 01-2119991992-18-0010 / 01-2119486456-26-0013

Kontakt en af vores produktspecialister

Kontakt os hvis du ønsker mere viden om reduktion af partikelforurening

Kontakt

sales@alumichem.com
Tlf: +45 5955 0700