Kommunal vandbehandling

Aluminiumsbaserede flokkulanter

Kommunal Vandrensning

Mange kommunale renseanlæg skal leve op til skrappe udledningkrav. Derfor er det ofte nødvendigt med kemisk rensning.

Alumichem’s produkter er produceret på de bedste råmaterialer, som sikrer renseanlæggene høj effektivitet og fremragende fosforfjernelse og flokkulering.

Minirenseanlæg

I flere nordiske lande skærper myndighederne kravene til udledning af spildevand i det åbne land. Det betyder, at mange boligejere af både helårs- og fritidshuse modtager krav om rensning af deres spildevand, inden det ledes ud eller nedsives.

Kravene afhænger af recipienten. I nogle områder er det nok at fjerne organisk stof, mens der andre steder både skal fjernes fosfor og kvælstof. En måde at løse problemet på, er at opsætte et minirenseanlæg. Mikroorganismer og flokkuleringsmiddel renser vandet i anlægget.

AluPAC (Polyaluminiumklorid) er et effektivt flokkuleringsmiddel til fosforfjernelse i minirenseanlæg. De fleste leverandører af minirenseanlæg tilbyder service, hvor påfyldning af flokkuleringsmiddel er inkluderet.

Alumichem leverer løsninger til leverandører af minirenseanlæg uanset om der ønskes bulk, IBC eller leverancer i dunke.

AluSAL – Natriumaluminater

Alle Alumichem’s natriumaluminatopløsninger (AluSAL) er produceret i henhold til DS/EN 882 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption). Aluminiumsprodukter reducerer mængden af kemisk slam sammenlignet med jern. Aluminat hæver også alkaliniteten i vandet, og fjerner behovet for kalk eller lud. Natriumaluminat har et meget lavt indhold af tung metaller.

AluPAC – Polyaluminiumklorid

AluPAC er produceret i henhold til DS/EN 17034 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption). AluPAC har fremragende flokkuleringsegenskaber på grund af de lidt større molekyler i sammenligning med natriumaluminat. AluPAC har også et meget lavt indhold af tungmetaller.

AluPAC er velegnet til kontrol af trådformede bakterier i spildevand.

Functional Aluminates brochure
Produktregistrering AluSAL

CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registrerings Nr. (REACH) 01-2119519249-35-0011 

AluSAL opfylder kravene i henhold til DS/EN 882 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Produktregistrering AluPAC
CAS No. 1327-41-9
EC No. 215-477-2
Registrerings Nr. (REACH) 01-2119531563-43-0044

AluPAC opfylder kravene i henhold til DS/EN 17034:2018 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Kontakt en af vores produktspecialister

Case

Vandrensning af stor svensk sø med aluminium

Rensning af søer ved at tilsætte aluminium er en kendt og bæredygtig metode til at reducere fosforniveauet. I Sverige anvendte man metoden til at rense den store brakvandssø Brunnsviken. Læs case her

AluSAL 38% er et populært valg for en lang række spildevandsbehandlinger i forskellige brancher og industrier.

 

AluSAL 38%
Download Teknisk Datablad

AluSAL 38%
Download sikkerhedsdatablad

AluSAL 44% ustabiliseret anvendes i de tilfælde, hvor produktet ikke må indeholde organiske stoffer (stabilisator).

 

AluSAL 44% ustabiliseret
Download Teknisk Datablad

AluSAL 44% ustabiliseret
Download sikkerhedsdatablad

AluSAL 45% er mere koncentreret sammenlignet med AluSAL 38%. AluSAL 45% er et stærkt alternativ til AluSAL 38%, hvis der skal transporteres over lange afstande.

I miljøer med lave temperaturer anbefales dog at bruge AluSAL 38%, da viskositeten stiger hurtigere for 45 % end 38 %, når temperaturen falder.

 

AluSAL 45%
Download Teknisk Datablad

AluSAL 45%
Download sikkerhedsdatablad

AluPAC er et surt produkt og har mindre indvirkning på pH-værdien end aluminat.

 

AluPAC
Download Teknisk Datablad

AluPAC
Download sikkerhedsdatablad

Vil du at vide mere om vores løsninger til kommunal vandbehandling?

Kontakt

sales@alumichem.com
Tlf: +45 5955 0700