Norfloc NF1®

Uorganisk koagulant baseret på nanoteknologi

Norfloc NF1 Uorganisk koagulant til at erstatte jernklorid.

Norfloc NF1 er en ny uorganisk koagulant baseret på nanoteknologi, specielt udviklet til at erstatte brugen af de traditionelle fældningskemikalier, ved langt laverer dosering. Brug af NF1 øger effektiviteten og forbedrer driftsøkonomien på de kommunale rensningsanlæg.

Fordele

Resultater med Norfloc NF1

Damhusåen RA har i længere tid haft store udfordringer med slamegenskaberne på rensningsanlægget, som til tider har forårsaget at anlægget har været svært at stabilisere og styre.

Alumichem, i samarbejde med BIOFOS, har i april 2020 startet et fuldskalaforsøg på en af de 4 linjer på Damhusåen rensningsanlæg, hvor jernklorid er udskiftet med Norfloc NF1.

Efter blot 3 ugers drift med NF1 er følgende observeret:

Kontakt os

Slamspejl

De forbedrede slamegenskaber ved brug af NF1 gør, at slamspejl holdes stabilt lavt, selv ved anlæggets maksimale hydrauliske kapacitet.

Maksimal udnyttelse af den hydrauliske kapacitet reducerer behovet for bypass til et minimum.

Svi (slamvolumenindeks)

Processer

Vi leverer et komplet program af fældningskemi. Vi er eksperter i at optimere koagulationsprocesser…