Polyaluminiumklorid – AluPAC®

State-of-the-Art løsning til vandbehandling og spildevandsrensning

(PAC) Polyaluminiumchlorid – AluPAC er et produkt med høj renhed og højt aluminiumindhold. AluPAC er produceret i henhold til EN 883 (kemikalier anvendt til behandling af vand beregnet til konsum).

AluPAC neutraliserer den kolloide ladning, hvorved kompakte flokke dannes. Flokkene udfældes fra vandet ved sedimentering eller flotation. De kompakte flokke giver slammet gode afvandingsegenskaber.

Fordele

Kontakt os

Anvendt i Processer

Løsning til fjernelse af fosfor vil sikre, at spildevandet, der udledes fra din virksomhed…

Kemikalier og udstyr og ekspertisen til at optimere slamfortykning og afvandingsprocessen…

Produkter og løsninger til fjernelse af alle typer tungmetaller fra spildevand…

Essentielle produkter til rengøring af overfladevand: kølevand, kedelfodervand eller drikkevand…

Anvendt i Applikationer

Ved behandling af spildevand fra din virksomhed bruges forskelligt udstyr og kemikalier…

Ekspertisen til at stabilisere dit biologiske rensningsanlæg…

Eksperter inden for kemisk spildevandsrensning. Vi har know-how…

Produkter og løsninger til fjernelse af alle typer tungmetaller fra spildevand…

Bredt udvalg af koagulanter og filtermateriale, som aktivt kul, der hjælper med at producere høj kvalitet…

Alumichem producerer kemien, der bruges i batterier, til fremtidens transport.