Natriumaluminat – AluSAL®

State-of-the-Art løsning til vandbehandling og spildevandsrensning

AluSAL fremstilles ved omsætning af aluminiumoxidhydroxid med natriumhydroxid. Vores unikke fremstillingsproces producerer et materiale, der er fri for bundfald. Derudover har natriumaluminat AluSAL et meget lavt indhold af tungmetaller. Det høje indhold af AI i aluminater reducerer transportomkostninger.

Alle natriumaluminatopløsninger er produceret i henhold til EN 882 (kemikalier anvendt til behandling af vand beregnet til konsum). Aluminiumprodukter reducerer produktion af kemisk slam sammenlignet med jern på grund af den lave molekylvægt af AI. Aluminater hæver vandets alkalitet, hvilket eliminerer behovet for kalk eller hydroxider.

Fordele

Produkter

AluSAL 38% - Natriumaluminat

AluSAL 38% er et populært valg for en lang række spildevandsbehandlinger i forskellige brancher og industrier. AluSAL er en opløsning af Na2Al2O4 med en Na2O / Al2O3 molforhold på typisk 1,51.

AluSAL 44% - Natriumaluminat

AluSAL 44% ustabiliseret anvendes i de tilfælde, hvor produktet ikke må indeholde organiske stoffer (stabilisator). 44 % flydende natriumaluminat også kaldet AluSAL er en 44 vægt-% opløsning af Na2Al2O4 med et typisk Na2O/Al2O3 molforhold på 1,23-1,26

AluSAL 45% - Sodium aluminate

AluSAL 45% er mere koncentreret sammenlignet med AluSAL 38%. AluSAL 45% er et stærkt alternativ til AluSAL 38%, hvis der skal transporteres over lange afstande. Flydende natriumaluminat – også kaldet AluSAL 45 % – er
en opløsning af Na2Al2O4 med et typisk Na2O/Al2O3 molforhold på 1,28.

Kemiske løsninger designet til dine behov

Vi tilbyder skræddersyede løsninger til at imødekomme de nøjagtige specifikationer, du har brug for til din produktion.

Kontakt os

Anvendt i Processer

Løsning til fjernelse af fosfor vil sikre, at spildevandet, der udledes fra din virksomhed …

Vi har Kemien, udstyret og ekspertisen til at optimere Slambehandling i spildevand

Produkter og løsninger til fjernelse af alle typer tungmetaller fra spildevand …

Essentielle produkter til rengøring af overfladevand: kølevand, kedelfodervand eller drikkevand…

Anvendt i Applikationer

Ved behandling af spildevand fra din virksomhed bruges forskelligt udstyr og kemikalier…

Ekspertise til at stabilisere dit biologiske rensningsanlæg …

Eksperter inden for kemisk spildevandsrensning. Vi har know-how…

Løsninger inden for akvakulturslambehandling og komplette systemer til fjernelse af tungmetaller.

Bredt udvalg af kraftige koagulanter og filtermateriale, som aktivt kul, der hjælper med at producere høj kvalitet

Papirmasse og papir

Vi producerer den kemi, der er essentiel for produktion af papirmasse og papir.

Alumichem producerer kemien, der bruges i batterier, til fremtidens transport.