Betonadditiver – AluAX®

AluAX® Betonaccelerator designet til beton sprøjtestøbning

Afbindingsaccelererende tilsætningsstoffer kan defineres som dem, der, når de tilsættes til beton, mørtel eller pasta, øger hastigheden af ​​hydrering af hydraulisk cement, forkorter tiden for hærdning og øger hastigheden af ​​tidlig styrkeudvikling.

Alumichem A/S har gennem mange år produceret og leveret AluAX, hvilket er et hurtigt accelererende tilsætningsstof, udbredt indenfor sprøjtebetonapplikationer, såsom tunnel og minebyggeprojekter.

Fordele

AluAX er en 39 vægt-% opløsning af Na2Al2O4 med et typisk Na2O/Al2O3 molforhold på 1,80. Det er et produkt med høj renhed og stort indhold af aluminium.

AluAX produceres ved at lade aluminiumhydroxid reagere med natriumhydroxid. Vores enestående fremstillingsmetode resulterer i et produkt helt fri for bundfald. Det betyder, at produktet fra Alumichem er stabilt overfor
håndtering og opbevaring.

AluAX complies to EN 934-5 – Admixtures for sprayed concrete.

Kontakt os

Applikationer

Solutions for the industry, mining, construction and demolition