Aktivt kul – naturens unikke rensningsprodukt

Home  /  Produkter  /  Kemi  /  Aktivt kul

Vi tilbyder aktivt kul til alle væske- og gasoprensningsprocesser, hvor aktivt kuls adsorptionskapacitet kan give stærk ydeevne.

Aktivt kul regnes for verdens mest kraftfulde adsorbent. Derfor bliver det brugt i et utal af processer til rensning af både luft, gas og vand

Aktivt kul vandbehandling

Aktivt kul
Luft og gasbehandling

Aktivt kul
Biogas

Vand anvendes i mange produktionsprocesser, som i større eller mindre grad forurener og omdanner det til spildevand, der skal behandles, før det igen kan udledes i natur eller kloak. I nogle tilfælde er vandkvaliteten før produktionsprocessen ikke god nok, hvorfor det også er nødvendigt at behandle vandet inden brug. Desuden kan drikkevand være kontamineret af miljøfremmede stoffer, såsom pesticider.

I alle disse tilfælde indeholder spildevandet, processtrømmene og drikkevandet et bredt spektrum af organiske og uorganiske forurenende stoffer. Her kan aktivt kul adsorbere og fjerne de forurenende stoffer fra vandet i en optimal løsning.

Norlex Chemicals’ løsninger med aktivt kul komplimenterer de øvrige vandbehandlingsprocesser og skaber vand eller drikkevand af den helt rette kvalitet.

Kontrol af luftemissioner fra virksomheder, i forhold til forurenende organiske og inorganiske stoffer, bliver en stadig større udfordring. Resultatet af disse forurenende stoffer i luften kan være ubehagelig lugt, eller en overskridelse af VOC (Volatile Organic Components) grænsen i virksomhedens miljøtilladelser.

Der kan være mange kilder til disse forureninger; det kan stamme fra affaldsopbevaring, affaldsbehandling, spildevandsanlæg, opbevaringstanke eller industriel produktion.

Vi tilbyder løsninger til alle typer applikationer uanset størrelse og rensekrav.

Når biogas skal konverteres til elektrisk energi, varme eller biomethan/RNG (Renewable Natural Gas), så er det nødvendigt at behandle gassen for at fjerne alle forurenende stoffer. Det kan dreje sig om H2S, siloxaner, terpener og lignende, alt afhængig af hvordan gassen er produceret.

Ved at fjerne disse stoffer forebygges problemer i gasmotoren og gassen kan opgraderes til en kvalitet af 99% CH4 (Methan). Dermed bliver gassen egnet til at føde ind på naturgas nettet.

Vi tilbyder løsninger og produkter, designet til at fjerne de forurenende stoffer i biogas:

Ønskes en permanent installation, designer og installerer Norlex Chemicals kulfiltre i alle størrelser.

Norlex Chemicals tilbyder genanvendelse af brugt aktivt kul, fra større applikationer. I samarbejde med vores leverandør, afhenter vi det brugte kul og sender det til nærmeste genaktiveringsfabrik. Her renses kullet og genaktiveres, så kullet er rent og effektivt som et nyt produkt. Herefter sendes kullet tilbage til kunden.

Genaktivering af kul giver mening ved store filtre, hvor der er en økonomisk og miljømæssig gevinst ved at genaktivere.

Alumichem kan tilbyde mobile filteranlæg fra helt små til meget store kapaciteter.

Kontakt os

Used in Applications

When treating wastewater from your business, different equipment and chemicals are used to clean the…

Expertise to stabilize your biological wastewater treatment plant…

Experts in chemical wastewater treatment. We have the know-how…

Wide range of powerful coagulants and filter material, like activated carbon, that help produce high-quality

experts in industrial water treatment and water purification. We provide complete solutions, that consists…