Industrielle processer og vandbehandling

Flokkulanter til industrielle processer og spildevandsbehandling

Rent vand er afgørende for industrielle processer

Rent procesvand er vigtigt for at opnå stabilitet og kvalitet i produktionsprocesser, da urenheder i procesvandet kan påvirke kvaliteten af det færdige produkt. Vores produkter er kendetegnet ved et højt indhold af aluminium, hvilket gør dem til et attraktivt og effektivt alternativ til andre produkter på markedet.

Produkter skræddersyet til industrielle processer og spildevandsbehandling

Vores aluminiumsprodukter bliver anvendt på lang række forskellige områder i industrien. Her kan du se nogle eksempler:

  • Vandbehandling
  • Spildevandsbehandling
  • Papirproduktion
  • Farmaceutindustrien
  • Pigmentering

Som ovenstående viser, er vores produkter anvendelige på en lang række forskellige områder – og ofte bliver vi selv overrasket over de nærmest uendelige muligheder, som vores aluminiumsprodukter indeholder.

Vi ved af erfaring, at mange virksomheder ikke passer ind i allerede fastlagte kasser. Derfor tilbyder vi skræddersyede produkter, der lever op til lige præcis de krav, der er behov for i din produktion.

Levering til tiden – og til stedet

Vi er meget bevidste om vigtigheden af en nem og hurtig vej fra bestilling til levering.

Men vi ved også, at behovene varierer fra kunde til kunde, når det kommer til levering. Derfor har du stor frihed til at vælge selv hos os. Uanset om du foretrækker levering via IBC eller lastvogn, om du ønsker levering planlagt langt ud i fremtiden eller fra gang til gang, kan du stole på os som leverandør og samarbejdspartner.

Flokkulanter til industrielle processer og vandbehandling

Vi tilbyder de nyeste løsninger inden for vandrensning til industriel vandbehandling. AluSAL og AluPAC (polyaluminiumklorid) er vores klare valg af flokkuleringsmiddel – det gælder også til fjernelse af fosfor. En høj ensartethed i vores produkter, sikrer korrekt dosering i flotations- eller bundfældningsprocesser og dermed en høj renhed i vandet.

AluSAL – Natriumaluminat

Aluminiumsprodukter reducerer mængden af kemisk slam i sammenligning med jern. Aluminat hæver pH og alkaliniteten, hvilket fjerner behovet for kalk eller lud. AluSAL har et meget lavt indhold af tungmetaller. Det høje indhold af Al er medvirkende til lavere transportomkostninger.

AluPAC – Polyaluminiumklorid

AluPAC har gode flokkuleringsegenskaber, hvilket skyldes de lidt større molekyler i forhold til natriumaluminat. AluPAC er også velegnet for bekæmpelse af trådformede bakterier i spildevand, og har et meget lavt indhold af tungmetaller.

AluPAL 48% – Kaliumaluminat

AluPAL er en løsning, der hører under K2AI204. Det er en yderst økonomisk kilde til aluminium med høj reaktionsdygtighed og renhed. AluPAL 48% er et produkt med mange anvendelsesmuligheder, herunder:

Vandbehandling, spildevandsbehandling, papirfremstilling, pigmentindustrien, katalysatorfremstilling og farmaceutisk industri.

Functional aluminates brochure
Produktregistrering AluSAL

CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registrerings nr. (REACH) 01-2119519249-35-0011

AluSAL opfylder kravene i henhold til DS/EN 882 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Produktregistrering AluPAC
CAS No. 1327-41-9
EC No. 215-477-2
Registrerings nr. (REACH) 01-2119531563-43-0044

AluPAC opfylder kravene i henhold til DS/EN 17034:2018 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Produktregistrering AluPAL 48%

CAS Nr. 12003-63-3
EC Nr. 234-432-8
Registreringsnummer (REACH) 01-2119986052-37-0000

Kontakt en vores produktspecialister

AluSAL 38% er et populært valg for en lang række spildevandsbehandlinger i forskellige brancher og industrier.

 

AluSAL 38%
Download teknisk datablad

AluSAL 38%
Download sikkerhedsdatablad

AluSAL 44% ustabiliseret anvendes i de tilfælde, hvor produktet ikke må indeholde organiske stoffer (stabilisator).

 

AluSAL 44% ustabiliseret
Download teknisk datablad

AluSAL 44% ustabiliseret
Download sikkerhedsdatablad

AluSAL 45% er mere koncentreret sammenlignet med AluSAL 38%. AluSAL 45% er et stærkt alternativ til AluSAL 38%, hvis der skal transporteres over lange afstande.

I miljøer med lave temperaturer anbefales dog at bruge AluSAL 38%, da viskositeten stiger hurtigere for 45 % end 38 %, når temperaturen falder.

 

AluSAL 45%
Download teknisk datablad

AluSAL 45%
Download sikkerhedsdatablad

AluPAC er et surt produkt og har mindre indvirkning på pH-værdien end aluminat.

 

AluPAC
Download teknisk datablad

AluPAC
Download sikkerhedsdatablad

Vil du vide mere om vores løsninger til spildevandsbehandling?

Kontakt

sales@alumichem.com
Tlf: +45 5955 0700