Valget af koagulant bestemmer spildevandets kvalitet

Vi leverer et komplet program af fældningskemi. Vi er eksperter i at optimere koagulationsprocesser i behandlingen af spildevand

Hjem / Processer / Koagulation

Det rigtige valg af koagulant er vigtigt for at sikre en god kvalitet af det spildevand, I udleder fra jeres virksomhed eller renseanlæg

Koagulering er en kemisk proces, der involverer neutralisering af ladninger, som får de kolloide partikler til at samle sig i mikroflokke.

Koagulanter anvendes som første del af fældningsprocessen, hvor de reagerer med opløst og suspenderet stof og danner disse mikroflokke, som ved hjælp af polymerer efterfølgende kan samles til store flokke, der kan separeres fra vandfasen og afvandes.

Koagulanter

Koagulanter inddeles i de to hovedgrupper: Organiske og uorganiske koagulanter. Specialblandinger af de uorganiske og organiske koagulanter vinder mere og mere frem, da de i visse applikationer giver et bedre resultat end de gør hver for sig.

Norfloc NF1, AluSAL, AluACH og AluPAC er de klare valg af koaguleringsmidler til udfældning af suspenderede faste stoffer og til fjernelse af fosfor. Produktets ensartethed sikrer et fremragende resultat i flotations- eller sedimenteringsprocessen og sikrer høj vandrenhed.

Produkter

Organiske koagulanter inkluderer produkter, som kan være baseret på aminer eller tanniner.

Aminer er de mest anvendte. De finder stor anvendelse indenfor fødevareindustrien, hvor de uorganiske koagulanter ikke giver samme resultat.

Tanninbaserede produkter har en mere begrænset anvendelse men er et attraktivt alternativ på grund af deres grønne profil. De finder i dag specielt anvendelse indenfor fiskeindustrien.

Vores naturlige polymerer er stivelsesbaserede og kan bruges til adskillelse af vand fra faste stoffer, når fornyeligt, biobaseret råmateriale foretrækkes. Vores naturlige polymerer indeholder intet acrylamid og er derfor den optimale naturlige løsning til vandbehandling.

Specialblandinger af de organiske og uorganiske koagulanter vinder mere og mere frem efterhånden som der stilles større krav til behandling af spildevand. Disse blandinger giver ofte et langt bedre resultat end koagulanterne giver hver for sig.

De fleste blandinger er baseret på PAC og aminer, men også produkter, der indeholder jernklorid (enten jern(II) eller jern(III)) og magnesium, har applikationer, hvor de giver en mærkbar effekt.

Udfordringer med dit spildevand?

Kontakt os for at hører mere om vores løsninger inden for spildevand

Gode resultater kræver god support

Derfor yder vi altid grundig support, inden vi vælger de rigtige produkter og løsninger til vores kunder.

Vi kan hjælpe dig med:

Vores produkter

Norfloc NF1 er en uorganisk koagulant der optimerer driften og kan erstatte de traditionelle metalsalte. Læs mere om Norfloc NF1

Doseringssystemer til alle typer kemikalier og i alle størrelser.

Plug & play systems for dewatering of sludge, using decanter centrifuges. The systems are skid-mounted…

State-of-the-Art løsning til vandbehandling 

Excellent coagulation, flotation and sedimentation. Excellent removal of phosphor. Minimal chemical sludge

(PAC) Poly Aluminium Chloride – AluPAC is a high purity product with high aluminum content.

Consume almost none alkalinity. Effective for colour removal

Applikationer

Ved behandling af spildevand fra din virksomhed bruges forskelligt udstyr og kemikalier til at rense …

Vi er eksperter inden for kemisk spildevandsrensning. Vi har know-how

Løsninger inden for akvakulturslambehandling og komplette systemer til fjernelse af tungmetaller.

Løsning til industrielle vaskerier fjerner alle forurenende stoffer fra spildevandet og sørger for, at vores …