Avanceret oxidation desinficerer og fjerner forurenende stoffer fra spildevand

Omkostningseffektiv teknologi, der reducerer mængden af overskydende slam betydeligt.

Hjem  /  Processer  /  Avanceret oxidation

Alumichem har udviklet en avanceret oxidationsteknologi, der sikkert og effektivt desinficerer og fjerner forurenende stoffer fra spildevand.

Vores vandmiljø er under pres. Det udsættes for flere og flere miljøfremmede stoffer, som forekommer i unaturligt høje koncentrationer og udgør en stadig stigende forureningsfare.

Der er i Danmark stor opmærksomhed på denne forurening og som en naturlig konsekvens, så strammes kravene til spildevandsrensningen. Derfor er det altafgørende, at rensningen af spildevandet optimeres og effektiviseres.

Det har Alumichem arbejdet videre med og er kommet på markedet med en ny oxidationsteknologi – Alumichems Avanceret Oxidation, som er en helt ny bobleteknologi til vandrensning i en særlig høj kvalitet. Fordelene ved at vælge denne teknologi er helt klare:

Udfordringer med dit spildevand?

Kontakt os for at lære mere om vores vandbehandlingsløsninger

Intense oxidation

– Innovativ bobleteknologi

Alumichem Advanced Oxidation er en rensningsmetode baseret på en unik teknologi, hvor en oxiderende gas bruges til at nedbryde stofferne. Det er et AOP-system (Advanced Oxidation Proces), hvor organiske forurenende stoffer bliver oxideret og dermed uskadeliggjort.

Den oxiderende gas injiceres i spildevandet i ultrafine nanobobler, og når det møder miljøfremmede stoffer, så starter der en effektiv nedbrydningsproces. Gassen nedbryder eksisterende molekylestrukturer, og de små bobler fæstner sig til partikler af forurenende stoffer i spildevandet. Disse partikler bæres derefter op til overfladen og danner et slamslag, som skummes af.

På den måde er teknologien i stand til at fjerne miljøfremmede stoffer i spildevandet med en utrolig høj effektivitet. Test af systemet viser særlig gode resultater i reduktion af PAH’er, phenoler, pesticider og lignende komponenter.

Denne ikke-kemiske rensningsteknologi kan også bruge luft (eller en hvilken som helst gas) til at adskille faste stoffer fra vandet, og resultater viser, at det totale suspenderede faststof reduceres med mere end 99%.

Oxidationsteknologi – En mere effektiv teknologi

De kemikalier, som i dag anvendes til koagulering og flokkulering i spildevandsrensning, kan være ret dyre at bruge. I nogle tilfælde kan de endog hindre et godt resultat af hele behandlingsprocessen, og desuden giver de konventionelle kemiske teknologier ret meget overskudslam. Med Alumichem’s Intense Oxidation® reduceres mængden af overskudsslam betydeligt. Derfor er der efterfølgende mindre arbejde med og mindre omkostninger ved overskudsslam, fordi mængden er så lille.

Den organiske belastning af affaldsstrømmen reduceres også betydeligt, fx. kan COD reduceres med op til 80 % og BOD med 50 %. Dette hjælper med efterfølgende behandling af affaldsstrømmen, hvorved der behøves færre kemikalier til den sidste rensning.

Spildevandsrensning med hidtil uset effektivitet

I dag anvendes Alumichems’ bobleteknologi i den del af vandrensningsprocessen, hvor slammet udskilles fra vandet. Når den oxiderende gas kombineres med et flotationsanlæg, så er det, at der opnås en hidtil uset effektivitet.

I flotationsanlægget separeres væsken i en slamfase, som indeholder de uønskede forureningskomponenter og en ”rent vands” fase ved hjælp af flotation.

Fordele ved at bruge Alumichem’s flotation i spildvandsrensningen er mange:

Alumichem kan kombinere flotationsanlægget med en slamafvandingsløsning, således at slammængden minimeres.

Bobleteknologien vil sætte nye standarder

Alumichems’ Intense Oxidation Flotation (IOF) sætter nye standarder på følgende områder: