Alumichem certificeringer

Alle vores produkter har en høj renhed, og aluminiumbaserede produkter overholder EN 882 og EN 17034

Alumichem A/S bidrager til et bedre miljø gennem udvikling og produktion af produkter til vandrensning og begrænsning af luftforurening. Alle vores produkter har en høj renhedsgrad, og alle aluminiumsbaserede produkter er produceret i henhold til DS/EN 882 og DS/EN17034 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”.

Alumichem A/S er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. I 2001 modtog det succesfulde afisningsmiddel ICE & DUST-AWAY Svanemærket.

Alumichem A / S er certificeret i henhold til ISO 14001.

Alumichem A / S er certificeret i henhold til ISO 9001.

AluSAL natriumaluminat

CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registration No. (REACH) 01-2119519249-35-0011 

AluPAL kaliumaluminat

CAS No. 12003-63-3
EC No. 234-432-8
Registration No. (REACH) 01-2119986052-37-0000

CAS No. 1327-41-9
EC No. 215-477-2
Registration number (REACH) 01-2119531563-43-0044

ICE & DUST-AWAY (CMA)

CAS Nr. 110518-63-3. Registration number, REACH (calcium acetate / magnesium acetate / potassium formate) 01-2119987569-11-0029 / 01-2119991992-18-0010 / 01-2119486456-26-0013