Vi ønsker at fremme bæredygtig udvikling i verden

Vi vil bidrage til at skabe et mere bæredygtigt miljø på vores planet. Vi gør dette ved at designe og levere innovative, effektive, bæredygtige teknologier og løsninger til forbedring af vand- og luftkvalitet.

Det bliver mere og mere nødvendigt at strømline og optimere vores råvareforbrug, især vores vandforbrug, enten ved at forbruge mindre eller ved at udvikle nye, miljøvenlige og innovative løsninger. Alumichem gør begge dele.

Det er vores kerneforretning at optimere de kemiske processer og at udvikle og implementere teknologier og nye smarte løsninger, der gør det muligt for vores kunder, at behandle deres vand og spildevand på en bæredygtig måde.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) guider os i vores arbejde. SDG vedtages af alle FN’s-medlemmer og består af 17 globale mål, der opfordrer til handling for at nedbringe fattigdom, forbedre sundhed, uddannelse og tackling af klimaforandringerne.

Som en virksomhed i vandindustrien kan Alumichem yde et enestående bidrag til flere af FN’s verdensmål.

Læs mere om vores mål for bæredygtig udvikling.

Effektiv spildevandsrensning

Vi forbedrer vandkvaliteten ved at udvikle kemikalier og nye teknologier til spildevandsrensning.

Vores IntenseOx- og CSS-teknologier fjerner forurenende stoffer, medicinrester, mikroplast, toksiner og tungmetaller.

Med dette arbejder vi hen imod SDG 6

Oceaner uden mikroplastik

Med vores teknologier fjerner vi op til 99,7% af alt mikroplast og organiske mikroforurenende stoffer fra spildevand og slam.

På den måde beskytter vi et bæredygtigt havmiljø og skaber oceaner uden ikke-biologisk nedbrydelige elementer.

Med dette arbejder vi hen imod SDG 14

Cirkulær anvendelse af vand

Vi skaber nye teknologier til cirkulær brug af vand, hvor vi genbruger vand i rengøringsprocessen.

Processen genererer rent slam uden kemiske rester. Ved at omdanne stærkt nedbrydelige organiske forbindelser er det muligt at genbruge slammet.

Med dette arbejder vi hen imod SDG 12

Fjernelse af farlige kemikalier

Rent vand overalt uden sundhedsrisici for mennesker er et fokusområde for Alumichem.

Vi sikrer et sundt liv og forhindrer dødsfald og sygdomme ved at fjerne farlige kemikalier i vandet omkring os.

Med dette arbejder vi hen imod SDG 3

Globalt partnerskab til bæredygtig udvikling

Hos Alumichem samarbejder vi på internationalt niveau med partnere, og vi arbejder med velkendte universiteter verden over.

Vi er til stede i Afrika, Nordamerika, Europa og de nordiske lande, hvor vi implementerer vores miljøvenlige løsninger.

Med dette arbejder vi hen imod SDG 17