Adfærdskodeks

Adfærdskodekset præsenterer, hvordan Alumichem har til hensigt at handle, og fungerer som en vejledning for vores medarbejdere.

Menneskerettigheder

Alumichem og dets medarbejdere respekterer og støtter internationalt proklamerede menneskerettigheder, herunder Verdenserklæringen om Menneskerettigheder vedtaget af FN.

Alumichem tolererer ikke børnearbejde eller nogen form for tvangsarbejde i vores egen drift eller blandt vores leverandører.

Hos Alumichem skal vi sikre, at vi undgår menneskerettighedskrænkelser og altid handler ansvarligt og kraftfuldt i tilfælde, hvor vi identificerer en risiko for sådanne.

Antikorruption

Alumichem er fast imod alle former for korruption og bestikkelse. Korruption og bestikkelse kan bestå af enten direkte betalinger eller indirekte fordele, hvis den opfattede hensigt med sådanne fordele er at påvirke en forretningsbeslutning eller en juridisk/regulatorisk proces.

Alumichem ledelse og andre medarbejdere opererer med høje etiske standarder – dette er grundlaget for vores arbejde og for den måde, Alumichem’s medarbejdere interagerer med hinanden, vores kunder og vores partnere.

Miljøpleje

Alumichem er forpligtet til at beskytte miljøet og anerkender vores ansvar for løbende at forbedre vores miljømæssige præstationer.

Hver medarbejder hos Alumichem skal være opmærksom på og overholde gældende regler, politikker og processer for sundhed og sikkerhed i deres driftsområde.

Vi skal løbende udvikle vores kompetence og samarbejde med vores kunder med det formål altid at kunne tilbyde det miljømæssigt bedste produkt eller løsning.

Miljøpolitik

Alumichem ønsker at være et grønt selskab med minimalt ressourceforbrug i produktionsprocessen, genbrug af spildevand og emballage samt minimal påvirkning af naturen og miljøet omkring virksomheden.

Vi ønsker at arbejde med leverandører, der også arbejder for minimal miljøpåvirkning.

Vi ønsker at bidrage til et renere miljø gennem udvikling, produktion og salg af produkter og løsninger til effektiv vandrensning, produktion af katalysatorer, kontrol af partikel forurening og Svanemærket afisning.

Vi er forpligtet til løbende at forbedre virksomhedens miljøforhold, overholde relevante lovkrav og andre krav, som vi har tilsluttet os, samt beskytte miljøet og forebygge forurening.

Antiracisme

Alumichem tolererer ikke nogen form for chikane eller diskrimination mod nogen, der arbejder for os eller med os.

Hos Alumichem accepterer vi fuldt ud mangfoldighed blandt vores medarbejdere. Alle nye rekrutteringer skal gennemføres på objektivt grundlag uanset køn, civilstand, forældreskab, etnisk eller national oprindelse, seksuel orientering, tro, politisk tilhørsforhold, alder, funktionsnedsættelse eller andre kategorier, der er beskyttet af loven.

Overholdelse af lovgivning

Alle Alumichem-medarbejdere skal overholde love og regler – internationale såvel som nationale – når de handler på vegne af Alumichem.

Alumichem vil i henhold til GDPR-reglerne håndtere følsomme oplysninger korrekt, herunder fortrolige, ejendomsretlige og personlige oplysninger.

Leverandører og forretningsforbindelser

Alumichem arbejder kun med leverandører og andre forretningsforbindelser, der udviser ansvarlig forretningsadfærd i forhold til at håndtere deres potentielle og faktiske negative påvirkninger af internationalt aftalte principper for menneskerettigheder (herunder arbejdsrettigheder), miljø og antikorruption.

Leverandører skal sikre, at deres forretningspraksis er i overensstemmelse med alle gældende love, direktiver og regler.

Leverandører skal håndtere følsomme oplysninger korrekt, herunder fortrolige, ejendomsretlige og personlige oplysninger.