CMA – Et miljøvenligt Svanemærket tømiddel

CMA ICE & DUST-AWAY er et effektivt alternativ til vejsalt, velegnet til veje, cykelstier, fortove mm.

Home  /  Applikationer  /  Vintervedligeholdelse

CMA ICE & DUST-AWAY er et af de få miljøvenlige Svanemærkede tømidler der findes og er baseret på CMA (calcium magnesium acetat).

ICE & DUST-AWAY leveres i flydende form og er et højeffektivt tømiddel, der kan erstatte vejsalt. CMA kan spredes med normalt vinterudstyr der normalt bruges til saltlage. Vi henviser gerne til forhandlere, der har udviklet deres maskiner til tømidler.

Der er mange fordele:

Skåner planter og grundvandet

Almindeligt vejsalt er baseret på kloridsalte, som er gifte for træer og planter. ICE & DUST-AWAY er baseret på det miljøvenlige calciummagnesiumacetat (CMA).

Hvert år spredes der flere hundrede tons vejsalt på danske veje. 15-20% af dette ender i grøfter og andre grønne områder langs vejene. Forskere ved KVL har gennemført et langtidsstudie på effekterne af vejsalts negative indvirkninger på træer og planter.

Levetiden på vejsidetræer er begrænset pga. saltning. Vejsalt sætter træerne under stress. Det er giftigt og gør det svært for træerne at optage næring og vand. Mange ting peger på at CMA ikke skader træer og planter i samme grad som vejsalt. Faktisk forbedrer CMA jordens struktur og fungerer som gødning.

Center for Skov & Landskab har beregnet de danske omkostninger for plantning af vejtræer til mellem 90 og 130 million kr. Vejsalt kan også spores i jorden og i grundvandet.

Problemet er mest akut langs vejene og i de områder, hvor grundvandet står relativt højt. Et for højt indhold af salt i grundvandet medfører lukning af boring eller høje rensningsomkostninger.

Mindre korrosion med ICE & DUST-AWAY

Kigger man isoleret på indkøbsomkostningen, er ICE & DUST-AWAY dyrere end almindeligt vejsalt, men i et langsigtet økonomisk perspektiv er billedet et andet. Vejsalt er mere korrosivt end CMA og ifølge FDM bruges der årligt ca. 2 mia. kr. på rustudbedrelse. Vejsalt skader endvidere også veje og broer, men der findes ingen præcise tal herfor.

Produceret i Danmark

ICE & DUST-AWAY er produceret på Alumichems fabrik i Kalundborg. Alumichem er en førende nordisk producent af funktionelle aluminater og specialkemikalier.

Leveres i forskellige opløsninger

Den mest solgte er CMA ICE & DUST-AWAY. Den danske vinter er typisk mild og i 80% af tiden har vi frostgrader der svinger mellem 0 og -8 grader. Her kan den billigste CMA bruges.

I 10-20% af vinterdagene hvor frosten ligger under -8 grader, anbefaler vi at der bruges CMA ICE & DUST-AWAY+50, som virker helt ned til -18 grader. For at få den bedste udnyttelse af CMA ICE & DUST-AWAY skal det bruges forebyggende, altså sprøjtes ud inden frosten kommer. Det betyder en lidt anderledes planlægning. Til gengæld holder det i op til 60 timer.

Vi leverer direkte fra vores fabrik i Kalundborg. Leveringen sker typisk i IBC palletanke eller tankbiler.

CMA ICE & DUST-AWAY kan leveres sammen med et IBC sprøjtesystem, som enten kan købes eller lejes på månedsbasis.

Produktvarianter

ICE & DUST-AWAY
CMA / ICE & DUST-AWAY er baseret på det miljøvenlige calciummagnesiumacetat.
ICE & DUST-AWAY + 25
Opløsning med 25% kaliumformiat (KFA) og 75% calciummagnesiumacetat (CMA).
ICE & DUST-AWAY + 50
Opløsning med 50% kaliumformiat (KFA) og 50% calciummagnesiumacetat (CMA).
ICE & DUST-AWAY + 75
Opløsning med 75% kaliumformiat (KFA) og 25% calciummagnesiumacetat (CMA).

Kontakt vores eksperter

CMA ICE & DUST-AWAY sælges af Photocat. Kontakt vores eksperter for at høre mere om CMA. Ring på +45 70 22 50 55 eller send en mail til cma@photocat.net.