CMA – Vintervedligeholdelse

Det miljøvenlige og effektive alternativ til aggresiv vejsalt

Home  /  Applikation  /  Vintervedligeholdelse

ICE & DUST-AWAY er et af de få Svanemærkede tømidler på markedet. ICE & DUST-AWAY leveres i flydende form og er baseret på calciummagnesiumacetat.

Der er mange fordele:

Skåner planter og grundvandet

Almindeligt vejsalt er baseret på kloridsalte, som er gifte for træer og planter. ICE & DUST-AWAY er baseret på det miljøvenlige calciummagnesiumacetat (CMA).

Hvert år spredes der flere hundrede tons vejsalt på danske veje. 15-20% af dette ender i grøfter og andre grønne områder langs vejene. Forskere ved KVL har gennemført et langtidsstudie på effekterne af vejsalts negative indvirkninger på træer og planter.

Levetiden på vejsidetræer er begrænset pga. saltning. Vejsalt sætter træerne under stress. Det er giftigt og gør det svært for træerne at optage næring og vand. Mange ting peger på at CMA ikke skader træer og planter i samme grad som vejsalt. Faktisk forbedrer CMA jordens struktur og fungerer som gødning.

Lars Bo Pedersen, Senior scientist of Centre for Forest & Landscape

Center for Skov & Landskab har beregnet de danske omkostninger for plantning af vejtræer til mellem 90 og 130 million kr. Vejsalt kan også spores i jorden og i grundvandet.

Problemet er mest akut langs vejene og i de områder, hvor grundvandet står relativt højt. Et for højt indhold af salt i grundvandet medfører lukning af boring eller høje rensningsomkostninger.

Mindre korrosion med ICE & DUST-AWAY

Kigger man isoleret på indkøbsomkostningen, er ICE & DUST-AWAY dyrere end almindeligt vejsalt, men i et langsigtet økonomisk perspektiv er billedet et andet. Vejsalt er mere korrosivt end CMA og ifølge FDM bruges der årligt ca. 2 mia. kr. på rustudbedrelse. Vejsalt skader endvidere også veje og broer, men der findes ingen præcise tal herfor.

ICE & DUST-AWAY kan leveres i en række forskellige opløsninger, afhængig af ønsket frysepunkt. Se forneden for yderligere teknisk dokumentation.