Kemisk spildevandsrensning

Alumichem er en førende leverandør og producent af kemi og løsninger til kemisk spildevandsrensning

Vi er eksperter inden for kemisk spildevandsrensning. Vi har know-how og produkterne til at sikre den bedste ydelse på dit spildevandsanlæg.

Det meste industrielle spildevand indeholder uorganiske mikroforurenende stoffer, mikroplast og andre partikler, der kun kan fjernes ved hjælp af kemisk vandbehandling. Processen betegnes som fysisk-kemisk, da forurenende stoffer agglomereres i flokke af kemikalierne og derefter fjernes i en fysisk proces såsom filtrering eller sedimentering.

Vandstrømmen til industrielle spildevandsanlæg kan være meget lille og variere med tiden på grund af for eksempel ændringer i produktions- eller rengøringsprogrammer.

Målet med behandlingen er genbrug eller simpelthen opfylde udledningsgrænser for udledning af vand i kloaksystemet eller til modtageren.

Har du udfordringer med dit spildevand?

Kontakt os for at høre mere om vores løsninger inden for spildevandsrensning

Reducer omkostningerne

Vores eksperter hjælper dig med at overholde udledningskrav, stabiliserer dit kemiske spildevandsbehandlingsanlæg og forbedrer din samlede drift og omkostninger.

Vi løser alle potentielle udfordringer på dit vandrensningsanlæg såsom:

Udforsk de processer, vi arbejder med inden for spildevandsrensning

Complete range of coagulants. We produce high quality coagulants for all types of wastewater treatment…

We have unique and vast experience in the supply and use of polymers, which benefits our customers…

Effective Sludge dewatering for sustainable water management. Reduce costs and turn your sludge…

Prevent & control foaming conditions in industrial and process water systems. broad variety of antifoaming…

The main process for heavy metal removal is chemical precipitation, where heavy metals are bound…

Solution for phosphorus removal will ensure that the wastewater that is discharged from your company…

Range of odor control solutions to help manage and control odor and potentially dangerous gasses…