Din partner inden for Spildevandsrensning

Alumichem er en førende leverandør og producent af kemikalier og løsninger til spildevandsrensning.

Alumichem leverer integrerede spildevandsrensning løsninger. Derfor kan vi sikre, at dine behandlingskemikalier, -systemer og -processer er optimeret til at holde dit anlæg i overensstemmelse med gældende regler og med de laveste omkostninger.

Alumichem har omfattende viden og behandlingsprogrammer til både kemisk spildevandsrensning og biologisk spildevandsrensning

Kemisk spildevandsrensning

Læs om vores løsninger inden for Kemisk spildevandsrensning
LÆS MERE -->

Biologisk spildevandsrensning

Læs om vores løsninger inden for Biologisk spildevandsrensning
LÆS MERE -->

Har du udfordringer med dit spildevand?

Kontakt os for at høre mere om vores løsninger inden for spildevandsrensning eller tag en snak med vores eksperter.

Eksperter i spildevandsrensning

Siden 1980’erne har Alumichem været en førende producent og leverandør af produkter til spildevandsbehandling.

Ved rensning af spildevand fra din virksomhed anvendes forskelligt udstyr og kemikalier til at rense vandet, stabilisere processerne og afvande slammet. Normalt er det ikke muligt at opnå den ønskede renhed af det behandlede vand og at afvande slammet, uden hjælp fra kemiske produkter. Kemikalier kan også være meget nyttige, når man håndterer forskellige udfordringer på spildevandsbehandlingsanlæg såsom skum, filamentøse bakterier, dårlige sedimenteringsegenskaber og meget mere.

Vi leverer alle kemikalier og udstyr til behandling af kommunalt og industrielt spildevand.

Overhold de strengeste udledningskrav

Alt spildevand skal behandles for at fjerne opløst og suspenderet materiale og forurenende stoffer, så de ikke skader miljøet, hvor det behandlede spildevand udledes.

Industrielt spildevand går hovedsageligt ud i naturen gennem renseanlæg eller separate udledninger. Der er mange strenge krav til disse udledninger, som Alumichem har ekspertisen til at navigere i.

Vi er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, så vores kunder kan stole på de høje renhedsstandarder for vores produkter og den service, som vi stolt promoverer.

Udforsk de processer, vi arbejder med inden for spildevandsrensning

Vi er eksperter i at optimere koagulationsprocesser i behandlingen af spildevand …

Polymerer er essentielle for spildevandsbehandling, fordi de samler de forurenende partikler i store flokke …

Slambehandling til bæredygtig vandforvaltning. Reducer omkostningerne, og gør dit slam til et værdifuldt …

Et stabilt slamsystem er nøglen til effektiv spildevandsrensning…

Løsninger for lugtkontrol, der hjælper med at styre og kontrollere lugt og potentielt farlige gasser…

Skum i spildevand fra rensningsanlæg kan fremkalde klager …

Løsning til fjernelse af fosfor vil sikre, at spildevandet, der udledes fra din virksomhed …

Produkter og løsninger til fjernelse af alle typer tungmetaller fra spildevand …