Reduktion af partikelforurening i storbyer

Løsning til reduktion af partikulær luftforurening i større byer

Home  /  Reduktion af Luftforurening

Partikelforurening er et stigende problem i større byer, hvor partikler i luften (PM10) overstiger EU grænseværdier.

Ifølge EU’s “Thematic Strategy on Air Pollution” dør hvert år mere end 300.000 EU borgere som følge af partikelforurening. EU har estimeret at den helbredsrelaterede omkostning i et “business as usual” scenarie kan nå et niveau på op mod 609 mia. Euro årligt i 2020 – svarende til 1.350 Euro per EU borger.

Et sikkert og miljøvenligt støvbindemiddel

DUST-AWAY is a liquid dust binder, based on calcium magnesium acetate (CMA). Both calcium and magnesium occur naturally in the ground, and acetate is easily degradable. Due to this eco-friendly formula DUST-AWAY has received the Nordic Ecolabel.

DUST-AWAY is safe and easy to use and its unique non-corrosive features makes it compatible with any surface or metal, including galvanized metal, and doesn’t leave any marks.

London reducerede luftforureningen

London’s Luftkvalitetsstrategi indeholder en række forskellige metoder til at reducere PM10 emissioner i London. Anvendelsen af støvbindingsprodukter på vejoverflader er én af metoderne.

ICE & DUST-AWAY blev valgt som støvbinder af TfL (Trafic for London) på baggrund af de positive erfaringer fra EU Life projektet CMA+.

ICE & DUST-AWAY blev spredt ud langs Victoria breden mellem Waterloo Bridge og Byward Street. En generel reduktion i 24 timer -PM10 koncentration blev bekræftet. Reduktionen udgjorde i måleperioden ca. 14% af PM10.

Stockholm kæmper også med partikelforurening. I 2003 og 2004 gennemførte det Svenske Vejvæsen og VTI test med ICE & DUST-AWAY i Stockholm centrum og på motorvejen mellem Stockholm og Arlanda. Under testen blev partikelforureningen målt under 3 forskellige behandlingsmetoder på vejen; Ingen behandling, behandling med vand og behandling med ICE & DUST-AWAY fra Alumichem A/S.

Effekterne af at behandle med vand var meget begrænsede, men når der blev behandlet med ICE & DUST-AWAY, faldt PM10 indholdet i gennemsnit 35%. Forklaringen er at ICE & DUST-AWAY binder støvpartikler, og dermed forhindres en stor del af disse i at blive hvirvlet op i luften igen. Stockholm bruger stadig ICE & DUST-AWAY i centrum i vinterperioden.

Studier i andre byer i Europa har vist samme positive effekter som opnået i London og Stockholm.

 

DUST-AWAY is a liquid dust binder, based on calcium magnesium acetate (CMA)

ICE & DUST-AWAY is a liquid dust binder and de-icer, based on calcium magnesium acetate (CMA)

Kontakt vores eksperter

CMA ICE & DUST-AWAY sælges af Photocat. Kontakt vores eksperter for at høre mere om CMA. Ring på +45 70 22 50 55 eller send en mail til cma@photocat.net.