Aluminiumsbaserede flokkulanter

Kommunal vandbehandling

Mange kommunale renseanlæg skal leve op til skrappe udledningkrav. Derfor er det ofte nødvendigt med kemisk rensning.

Alumichem’s produkter er produceret på de bedste råmaterialer, som sikrer renseanlæggene høj effektivitet og fremragende fosforfjernelse og flokkulering.

Minirenseanlæg

I flere nordiske lande skærper myndighederne kravene til udledning af spildevand i det åbne land. Det betyder, at mange boligejere af både helårs- og fritidshuse modtager krav om rensning af deres spildevand, inden det ledes ud eller nedsives.

Kravene afhænger af recipienten. I nogle områder er det nok at fjerne organisk stof, mens der andre steder både skal fjernes fosfor og kvælstof. En måde at løse problemet på, er at opsætte et minirenseanlæg. Mikroorganismer og flokkuleringsmiddel renser vandet i anlægget.

AluPAC (Polyaluminiumklorid) er et effektivt flokkuleringsmiddel til fosforfjernelse i minirenseanlæg. De fleste leverandører af minirenseanlæg tilbyder service, hvor påfyldning af flokkuleringsmiddel er inkluderet.

Alumichem leverer løsninger til leverandører af minirenseanlæg uanset om der ønskes bulk, IBC eller leverancer i dunke.

AluSAL – Natriumaluminater

Alle Alumichem’s natriumaluminatopløsninger (AluSAL) er produceret i henhold til DS/EN 882 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption). Aluminiumsprodukter reducerer mængden af kemisk slam sammenlignet med jern. Aluminat hæver også alkaliniteten i vandet, og fjerner behovet for kalk eller lud. Natriumaluminat har et meget lavt indhold af tung metaller.

AluPAC – Polyaluminiumklorid

AluPAC er produceret i henhold til DS/EN 17034 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption). AluPAC har fremragende flokkuleringsegenskaber på grund af de lidt større molekyler i sammenligning med natriumaluminat. AluPAC har også et meget lavt indhold af tungmetaller.

AluPAC er velegnet til kontrol af trådformede bakterier i spildevand.

Products

Produced by reacting alumina hydroxide with sodium hydroxide. The high content of AI in aluminates …

Excellent coagulation, flotation and sedimentation. Excellent removal of phosphor. Minimal chemical sludge

(PAC) Poly Aluminium Chloride – AluPAC is a high purity product with high aluminum content…

AluACH is an extremely powerful and versatile product for drinking water and industrial wastewater…