Tilpassede løsninger for Slambehandling for fiskeoppdrett

Change language: Norwegian  | English 

Alumichem tilbyr nøkkelferdige skreddersydde løsninger for landbasert fiskeoppdrett inntaksvann og slambehandling

Som en pålitelig partner tilbyr Alumichem unike nøkkelferdige løsninger for avløbs- og slambehandling til landbaserte oppdrettsanlegg uavhengig av art. Våre løsninger er designet, konstruert og vil fungere i henhold til dine utslippskrav.

Våre energieffektive løsninger for slambehandling har følgende fordeler:

Oppfylle dine strenge utslippskrav

Kravene til avløpsrensing og utslipp blir strengere – både i Europa og globalt. Ved å samarbeide med Alumichem er du garantert at systemløsningene overholder dine nåværende miljølover, og du vil få trygghet om at de kan tilpasses eventuelle fremtidige krav.

Landbasert fiskeoppdrett inntaksvann og slambehandling

1. Filtrering av inntaksvann
Alumichem leverer løsninger for membranbasert ultrafiltrering av inntaksvannet ditt for å sikre trygg oppdrettsdrift. Dette vil bli designet i henhold til dine behov for å sikre beskyttelse mot skadelige stoffer som bakterier, vira, tungmetaller etc.
2. Slamfortykning

Det første slamfortykningstrinnet tar tørrstoffinnholdet fra 0-1 % og opptil 10 % faste stoffer og reduserer slammengden betydelig.

Prosessen består av to deler:

  • Kjemisk kondisjonering av slammet for å bygge store flokker
  • Mekanisk filtrering for å skille disse flokkpartiklene fra vann

Etter fortykning er slammet ideelt for biogassproduksjon.

3. Avvanning av slam

Det fortykkede slammet kan avvannes ytterligere i et avvanningstrinn, der tørrstoffinnholdet kan nå 30 % faste stoffer og slammengden reduseres ytterligere for enkel transport. Etter slamavvanningstrinnet er slammet ideelt som gjødsel i lokalt landbruk eller som karbonkilde i et komposteringsanlegg.

4. Tørking av slam

Det avvannede slammet kan behandles videre i en slamtørker. I dette trinnet kan tørrstoffinnholdet nå >90 % faste stoffer, og det tørkede slammet er hygienisert for enkel og sikker håndtering og lagring, for eksempel i bigbags.

Alumichem bruker svært energieffektive varmepumpetørkere. Det tørkede slammet inneholder næringsstoffer og energi av høy verdi, som kan brukes til produksjon av gjødsel eller termisk energi.

5. Polering av utslippsvann

Utskilt vann fra slambehandlingstrinnene og eventuelt overløpsvann fra RAS-anlegget poleres før utslipp/gjenbruk for å sikre overholdelse av miljøforskrifter.

Vannet kan behandles for eventuelle gjenværende faste stoffer, nitrogen, fosfor, TOC, tungmetaller etc.

Kontakt oss for å lære mer om våre komplette løsninger for vann- og slambehandling innen akvakultur, eller for å diskutere ditt neste prosjekt med våre eksperter.

Alumichem har en lang historie med å utvikle tilpassede løsninger til våre kunder

Tilpassede løsninger innen akvakultur

Vi leverer skreddersydde nøkkelferdige løsninger for å behandle inntaksvann og slam fra landbasert fiskeoppdrett. Slammet er vanligvis fra bakvask av trommelfiltre og biofiltre samt overløpsvann.

Våre løsninger er designet spesielt for ditt behov, lokale forhold og enhver miljøregulering.

La oss hjelpe deg med å maksimere ytelsen og minimere risikoen ved å støtte deg før, under og etter oppstart.

Våre tjenester
Kontakt vår ekspert
Trevor Gent

Effluent treatment for Norwegian Salmon producer

Case study: Alumichem’s customized solution for aquaculture effluent treatment helped a Norwegian Salmon producer to comply with strict discharge limits.   A Norwegian salmon producer was expanding their RAS (Recirculating

akvakultur nyheter
Fordeler med oppdrettsanlegg
Fordeler med RAS-leverandører

Explore the Processes we work with in Aquaculture sludge treatment

Sludge treatment

Alumichem supply sludge treatment chemicals and equipment and the expertise to optimize the sludge...

Heavy metal removal

Products and solutions for removal of all types of heavy metals from wastewater...

Coagulation

Complete range of coagulants. we are experts in optimising coagulation processes in the treatment...

Polymer / flocculation

We have unique and vast experience in the supply and use of polymers, which benefits our customers in particular.